Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige
Chef för avdelningen för kommunikation

Cecilia Thorfinn

Cecilia Thorfinn

Kontakt

Ansvarsområden

Chef för avdelningen för kommunikation