Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Utställningar

Firande av Europadagen i Eurovision Village i Malmö

Välkommen till vår EU-monter i Eurovision Village för att fira Europadagen 2024 med oss! Delta i våra aktiviteter och frågesporter för att lära dig mer om EU:s mål och värden kopplade till Eurovisions historia.

Europadagen uppmärksammas den 9 maj varje år för att fira fred och sammanhållning i Europa. På Europadagen firas minnet av Schumandeklarationen, som undertecknades den 9 maj 1950. Denna innehöll en ambitiös plan för att säkerställa långsiktig fred i efterkrigstidens Europa som lade grunden för det som nu är Europeiska unionen (EU). Eurovision Song Contest (ESC) startade samtidigt som ett tv-program för att föra samman nationerna i efterkrigstidens Europa, åtminstone en kväll varje år, genom underhållning. EU och ESC delar gemensamma värden när det gäller att föra samman människor och länder och fira den kulturella mångfalden bland dem, alltid med respekt för frihet, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Europe Day is held on 9 May every year to celebrate peace and unity in Europe. It commemorates the signing of the Schuman Declaration on 9 May 1950. This was an ambitious plan to secure long-term peace in post-war Europe that is considered the beginning of what is now the European Union (EU). The Eurovision Song Contest (ESC) started at the same period as a television programme to bring the nations of post-war Europe together, at least for one evening every year, through entertainment. The EU and the ESC share common values in terms of bringing people and countries together and celebrating their cultural diversity, always respecting freedom, democracy, equality and human rights.

  • musik | kultur | främjande av Europatanken | europeisk identitet | europeiskt kulturevenemang
  • torsdag 9 maj 2024, kl. 14.00 - 19.00 (CEST)
  • Malmö, Sverige

Praktisk information

När
torsdag 9 maj 2024, kl. 14.00 - 19.00 (CEST)
Var
Folkets park
Amiralsgatan 35, 214 37 Malmö, Sverige
Språk
svenska, engelska
Organisatörer
Representationen i Sverige | Europaparlamentets kontor i Sverige | Europa Direkt Lund | Europa Direkt Sydskåne | Europa Direkt Skåne Nordväst | Europa Direkt Hässleholm
Webbplats
https://evenemang.malmo.se/evenemang/europadagen/z32g8jbu2lzu0z7kvygrmeol0ejsca…

Beskrivning