Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Kurser och seminarier

Seminarium inför EU-valet: Vad gör svenska europaparlamentariker för att öka den ekonomiska jämställdheten?

Seminarium med fokus hur jämställdhet kan främjas inom EU:s näringslivs- och arbetsmarknadspolitik.

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige, EU och många andra länder valt för att uppnå jämställdhet, inklusive kvinnors ekonomiska egenmakt. Hur säkerställs att strategin efterlevs i EU:s politik och arbete för att främja företagande så att kvinnors innovationer och företag får stöd på samma villkor som mäns företag och innovationer?

Kommer svenska europaparlamentariker verka för att EU ska ta fram en ny, ambitiös jämställdhetsstrategi som innebär steg framåt på arbetsmarknads- och näringslivsområdet? Vad görs för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska integreras i EU:s landsbygdsutveckling och omställning till ett grönt, hållbart och högteknologiskt samhälle? Hur säkerställs att EU:s strukturfonder och forskningsprogram fördelas på ett rättvist sätt och går till aktiviteter som ökar jämställdheten?

På plats eller online 13 maj, 2024, ytterligare praktisk/teknisk information kommer att sändas i god tid innan seminariet.

 

Anmälan senast 10 maj 2024 till infoatwinnetsverige [dot] se (info[at]winnetsverige[dot]se).

OBS! Ange om du deltar på plats eller digitalt.

  • jämställdhet | val till Europaparlamentet
  • måndag 13 maj 2024, kl. 09.30 - 12.15 (CEST)
  • Stockholm, Sverige
  • Externa evenemang

Praktisk information

När
måndag 13 maj 2024, kl. 09.30 - 12.15 (CEST)
Var
Europahuset
Regeringsgatan 65, 2 tr, 111 56 Stockholm, Sverige
Språk
svenska
Webbplats
Läs mer om evenemanget