Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel18 januari 2023Representationen i SverigeLästid: 1 min

Annika Wäppling Korzinek blir ny chef för EU-kommissionens representation

Annika Wäppling Korzinek har utsetts till ny chef för EU-kommissionens representation i Stockholm.

Porträtt av Annika Wäppling Korzinek

Som chef för EU-kommissionens representation i Stockholm kommer Annika Wäppling Korzinek att vara EU-kommissionens officiella företrädare i Sverige under politisk ledning av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Utnämningen träder i kraft den 1 februari.

Annika Wäppling Korzinek är svensk medborgare och har omfattande erfarenhet efter att under 25 år ha arbetat med främst EU-frågor, men även svenska frågor, bl.a. i mer än sju år på Europeiska kommissionens representation i Stockholm. Under sin tid på representationen arbetade hon som chef för avdelningen för politisk och ekonomisk rapportering, men även som biträdande och tillförordnad chef för representationen. På sin nya tjänst kommer hon att kunna bidra med sina djupa kunskaper om EU, dess beslutsprocesser och kommissionens politiska prioriteringar. Hon kommer även få nytta av sin erfarenhet av att samla in, analysera och presentera politisk information och av sin utmärkta ledarskaps-, representations- och kommunikationsförmåga.

Annika Wäppling Korzinek har en masterexamen i miljöbedömning och miljöutvärdering från London School of Economics and Political Science och en kandidatexamen i statsvetenskap och nationalekonomi från Uppsala universitet.

Bakgrund

Kommissionen har representationskontor i samtliga huvudstäder i EU:s medlemsländer och regionala kontor i Barcelona, Bonn, Marseille, Milano, München och Wrocław. Representationerna är kommissionens ögon, öron och röst ute i EU:s medlemsländer. De samverkar med nationella myndigheter, intressenter och medborgare och informerar medierna och allmänheten om EU:s politik. Cheferna för representationerna utses av EU-kommissionens ordförande och är hennes politiska företrädare i det medlemsland där de är utplacerade.

Översikt

Publiceringsdatum
18 januari 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige