Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel22 maj 2024Representationen i SverigeLästid: 3 min

Debattartikel: Förnybara energikällor är nyckeln till Europas energioberoende

Genom att använda vårt beroende av fossila bränslen mot oss har Ryssland oavsiktligt skyndat på vår gröna omställning och på samma gång skjutit sig själv i foten, skriver Kadri Simson, EU-kommissionär för energifrågor i Dagens industri

EU-kommissionär Kadri Simpson skriver i Dagens industri

För två år sedan, när ryska stridsvagnar rullade in i Ukraina, blev Europa plötsligt medvetet om ett farligt beroende. Eftersom vi i så hög grad förlitade oss på Ryssland för leveranser av gas, olja och kol var också vår energitrygghet hotad. 

Ukraina har agerat med mod, motståndskraft och beslutsamhet. Det fanns dock de som ifrågasatte om Europa kunde eller skulle reagera politiskt, med tanke på hur beroende vi hade blivit av rysk energi. Innan kriget bröt ut 2021 kom omkring 45 % av Europas gas, nästan hälften av vår oljeimport och nära en tredjedel av vårt kol från Ryssland. 

Ett enat och beslutsamt EU har dock satt som mål att minska sitt beroende av rysk energi, slå mot den ryska ekonomin där den är som mest sårbar och stå vid Ukrainas sida i landets kamp för frihet. Detta är bakgrunden till den REPowerEU-plan som kommissionen lanserade i maj 2022. Det är en handlingsplan som syftar till att diversifiera energiförsörjningen bort från Ryssland och samtidigt spara energi och påskynda Europas omställning till ren energi. 

Under de två år som gått sedan vi lanserade REPowerEU-planen har vi kraftigt minskat importen av kol, olja och gas från Ryssland.  Det har skett en exceptionell ökning av förnybar energi och en historisk omstrukturering av vår energiförsörjning som lett till att vi efter vintersäsongen har mer gas i våra lager än någonsin tidigare. Efterfrågan på gas minskade med nästan 20 % genom energibesparingar och energieffektivitetsåtgärder. 

Tack vare denna plan har Europa klarat två vintrar utan att det har uppstått energibrist. Vi har kunnat fortsätta att ha lamporna tända och hålla våra hem varma. 

Men REPowerEU är inte bara en tillfällig krishanteringsåtgärd. Europa väljer aktivt att bli energioberoende. Om detta vittnar EU:s utbyggnad av förnybar energi i en takt som saknar motstycke. År 2021 kom 39 procent av EU:s el från förnybara energikällor och 36 procent från fossila bränslen. År 2023 kom 45 procent av EU:s el från förnybara energikällor och 28 procent från fossila bränslen. Denna trend kommer utan tvekan att fortsätta under de kommande åren.

Vind- och solenergi byggs ut i rekordstor omfattning. Europa har flest projekt i hela världen för grön vätgas. Produktionen av biometan ökar, vilket kommer att ge nya intäkter och möjligheter att fasa ut fossila bränslen i vår industri, och spetsteknik som till exempel flytande havsbaserad vindkraft håller på att lanseras. Planering och uppbyggnad av framtidens elnät pågår. Detta innebär att europeiska företag och medborgare kommer att kunna köpa grön energi när de vill, var de vill och i de volymer som krävs. REPowerEU och den europeiska gröna given har gett medborgarna egenmakt. Medborgarna får helt enkelt fler rättigheter och möjligheter och kan aktivt delta i omställningen till ren energi. 

För en kontinent som har begränsade fossila resurser är ren energi vägen till energioberoende och ekonomisk konkurrenskraft. REPowerEU hjälper oss att nå våra mål inom ramen för den gröna given och minska riskerna för nya beroenden.

Genom att använda vårt beroende av fossila bränslen mot oss har Ryssland oavsiktligt skyndat på vår gröna omställning och på samma gång skjutit sig själv i foten. Gazprom har just redovisat förlust för första gången sedan 1999. Samtidigt har Europa stabiliserat energimarknaden. Sedan 2022 har vi minskat våra kostnader för energiimport, och priserna är tillbaka på samma nivå som före kriget. Europa kommer aldrig mer att kunna utsättas för utpressning på energiområdet av Ryssland eller någon annan stat. 

Det är EU och EU:s medborgare som har åstadkommit detta. Tillsammans har vi vänt ett historiskt hot till en lika historisk möjlighet. I och med REPowerEU-planen har energikartan ritats om. 

Jag hoppas och litar på att väljarna inför valet till Europaparlamentet nästa månad kommer ihåg värdet av europeisk styrka och solidaritet. 

Kadri Simson, EU-kommissionär för energifrågor

Översikt

Publiceringsdatum
22 maj 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige