Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel11 november 2021Representationen i Sverige

Ekonomisk höstprognos 2021: Från återhämtning till expansion, men faktorer bromsar

EU:s ekonomiska prognos för hösten 2021 släpptes 11 november. Den europeiska ekonomins återgång till en expansiv utveckling går snabbare än väntat.

Höstprognosen 2021
Europeiska unionen, 2021

Omkring 1,5 miljoner arbetstillfällen skapades i EU under årets andra kvartal när restriktionerna hävdes och sysselsättningen är nu bara 1 % lägre än innan pandemin

Till följd av att världen växlat upp efter pandemin har det globala pristrycket fått inflationen att stiga till den högsta nivån på tio år. Höga energipriser har bidragit till den kraftiga uppgången tillsammans med ett stort antal ekonomiska korrigeringar efter pandemin. De nuvarande förhöjda nivåerna tycks till största delen vara övergående.

Tillväxtutsikterna påverkas främst av två faktorer: coronapandemins utveckling och hur snabbt utbudet anpassar sig till den kraftiga efterfrågeökning som ägde rum när samhället öppnades upp.

Det har dock uppstått nya bromsklossar som påverkar tillväxtutvecklingen. Flaskhalsar och störningar i globala försörjningskedjor håller tillbaka den ekonomiska aktiviteten i EU, framför allt inom den starkt integrerade tillverkningsindustrin. Efter en kraftig nedgång 2020 har energipriserna, inte minst priset på naturgas, stigit i våldsam takt den senaste månaden och ligger nu långt över nivåerna före pandemin. Detta kommer att hålla tillbaka konsumtion och investeringar.

Höstprognosen 2021 - Sverige
Europeiska unionen, 2021

Prognos för Sveriges ekonomi:

  • stark BNP-tillväxt både 2021 och 2022, jämfört med den negativa tillväxten 2020
  • stigande inflation under 2021 som kommer över målet på 2 % i år för att sedan avta nästa år
  • relativt hög men stadigt minskande arbetslöshet under de kommande åren
  • mycket starka offentliga finanser trots omfattande stödprogram under pandemin

Läs mer om höstprognosen i pressmeddelandet: https://europa.eu/!G3gBK8

Översikt

Publiceringsdatum
11 november 2021
Upphovsman
Representationen i Sverige