Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhet7 maj 2024Representationen i SverigeLästid: 2 min

Erik Fågelsbo ny nationell ledamot för Sverige vid Eurojust

Erik Fågelsbo har nu formellt utsetts till ny nationell ledamot för Sverige vid Eurojust. Han efterträder Marie Lind Thomsen, vid vars sida han har arbetat vid Eurojust som biträdande nationell ledamot sedan mars 2020.

Erik Fågelsbo är ny nationell ledamot för Sverige vid Eurojust

Erik Fågelsbo har redan sedan juli förra året tjänstgjort som tillförordnad nationell ledamot vid Eurojust, Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete. Han har lång erfarenhet av internationellt rättsligt samarbete och har bland annat arbetat som rådgivare inom rättsliga och inrikes frågor vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Såhär uttryckte han sig Fågelsbo när han utnämndes till nationell ledamot för Sverige: ”Det är ett sant privilegium att få fortsätta att arbeta för Eurojust i denna nya befattning, där jag kommer att säkerställa Sveriges fortsatta stöd till Eurojust. Jag ser särskilt fram emot vårt arbete med utvärderingen av Eurojustförordningen. Detta blir ett utmärkt tillfälle att ytterligare finjustera vår verksamhet och stärka samarbetet med alla våra partner som främjar rättsligt samarbete i och utanför Europeiska unionen.”

Den nya nationella ledamoten för Sverige har utsetts för en femårsperiod. Han tog examen i juridik vid Stockholms universitet 1998 och började tjänstgöra som allmän åklagare 2000. År 2004 tjänstgjorde Fågelsbo som juridisk rådgivare till de svenska väpnade styrkorna i Kosovo och innehade majorsgrad. Från 2005 till 2010 arbetade han återigen som allmän åklagare – den här gången i en högre befattning vid Riksenheten mot korruption.

Från september 2010 till december 2011 arbetade Fågelsbo som utstationerad nationell expert och assistent till den nationella ledamoten för Sverige vid Eurojust, innan han blev juridisk rådgivare vid Justitiedepartementet. I denna roll ledde han de ömsesidiga utvärderingarna av Sveriges genomförande av Eurojusts rättsliga ram.

Från februari 2015 till augusti 2019 tjänstgjorde Fågelsbo vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel, där han bland annat arbetade med förordningen om frysning och förverkande. I denna egenskap var Fågelsbo också ansvarig för förhandlingarna om den nya Eurojustförordningen och inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo). Från september 2019 till februari 2020, innan han återinträdde i Eurojust, var han tillförordnad domare vid Svea hovrätt i Stockholm. 

 

För ytterligare information:

Ton van Lierop

Talesman för Eurojust

Telefonnummer (arbete): + 31 70 412 5518

Mobiltelefon: + 31 6 2719 4773

ton [dot] vanlieropateurojust [dot] europa [dot] eu (ton[dot]vanlierop[at]eurojust[dot]europa[dot]eu)

www.eurojust.europa.eu

 

Följ Eurojust på XLinkedIn och YouTube

Översikt

Publiceringsdatum
7 maj 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige