Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel4 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 1 min

EU-kommissionen avbryter forskningssamarbete med Ryssland, stärker band med Ukraina

EU-kommissionär Mariya Gabriel, ansvarig för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, gjorde den 2 mars ett uttalande om EU:s forskningsprogram Horisont Europa och åtgärder till följd av Rysslands militärangrepp mot Ukraina.

Ukrainas flagga och EU:s flagga. Text: EU-kommissionen avbryter samarbete med Ryssland på innovations- och forskningsområdet
Europeiska unionen, 2022

Uttalande av kommissionsledamot Mariya Gabriel om forskning

Rysslands militärangrepp mot Ukraina är en krigshandling och utgör en kränkning av internationell rätt som undergräver europeisk och global säkerhet och stabilitet.

Det är ett angrepp på grundläggande värden som frihet, demokrati och självbestämmande, som kulturyttringar, akademisk och vetenskaplig frihet och vetenskapligt samarbete bygger på.

Vi, Europeiska unionen, står bakom Ukraina och dess folk.

I solidaritet med våra ukrainska partner är vi, Europeiska kommissionen, fast beslutna om följande åtgärder:

För det första har vi beslutat att inte inleda ytterligare samarbetsprojekt med ryska enheter. Jag har därför beslutat att avbryta utarbetandet av bidragsavtal för fyra projekt inom ramen för Horisont Europa-programmet som inbegriper fem ryska forskningsorganisationer. Undertecknandet av eventuella nya kontrakt kommer att skjutas upp tills vidare.

För det andra har jag bett mina avdelningar att ställa in alla betalningar till ryska enheter inom ramen för gällande kontrakt.

För det tredje är ukrainska vetenskapsmän och forskare viktiga deltagare i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, och har visat prov på spetskompetens och innovationsledarskap på många områden.

Vi är fast beslutna att säkerställa ett fortsatt framgångsrikt deltagande av Ukraina och ukrainska enheter i Horisont Europa och Euratoms forsknings- och utbildningsprogram.

I oktober 2021 undertecknade Ukraina sitt avtal om att ansluta sig till både  Horisont Europa och Euratoms forsknings- och utbildningsprogram. Associeringsavtalet kommer att träda i kraft så snart Ukraina har underrättat kommissionen om att ratificeringsprocessen har slutförts.

Under tiden har vi vidtagit administrativa åtgärder för att se till att framgångsrika ukrainska stödmottagare kan få finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram.

Detta samarbete inom vetenskap, forskning och innovation stärker alliansen mellan EU och Ukraina för att förverkliga gemensamma prioriteringar.

 

Översikt

Publiceringsdatum
4 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige