Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev8 september 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 8 september 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson framför en svensk flagga och en EU-flagga
Europeiska unionen, 2022 / Jonathan Nackstrand

Kära EU-intresserade,

Europa befinner sig i en energikris. Den har provocerats fram av olika faktorer men där beroendet av rysk gas är i särklass det viktigaste elementet. När nu Ryssland begränsar gasleveranserna och stänger Nord Stream 1 så har det lett till prisökningar och prisvariationer som också påverkar elpriset eftersom en hel del el produceras i gasdrivna kraftverk. Vad som ytterligare försvårat situationen är att produktionen av el inom Europeiska unionen över lag är lägre än vanligt. Detta hänger samman med bortfall av kärnkraft, sommarens torka som minskat produktionen av vattenkraft och försvårat försörjningen av kol och olja genom låga vattenstånd i det för transporter betydelsefulla europeiska flodsystemet samt minskad vindkraft på grund av ofördelaktiga vindförhållanden.

 

Frågan står på dagordningen för energiministermötet på fredag. I det korta perspektivet så handlar det om att finna former för att bryta kopplingen mellan gas- och elpriset och stödja de som särskilt drabbas av höga elpriser. Men det handlar också om att värna om den europeiska elmarknaden. En rad åtgärder har redan vidtagits både nationellt och på EU-nivå. Genom RepowerEU-paketet har gasleveranserna från andra än Ryssland ökat kraftigt. Likaså ökar tempot i utbyggnad av förnyelsebar energi och i energisparande. Men det räcker inte och inför mötet på fredag så presenterade Ursula von der Leyen igår ett paket om fem åtgärder. För det första obligatorisk minskning av elkonsumtion vid ”peak hours”, för det andra ett tak för vinster för de producenter som producerar billig el, t.ex. vindkraft. Intäkterna skall användas för att stödja särskilt utsatta hushåll och företag. För det tredje en avgift för de oljebolag som gör exceptionella vinster p.g.a. de höga gas och oljepriserna. Intäkterna skall också här gå till utsatta hushåll och för att stödja medlemsländernas ansträngningar att få på plats ”ren” energiproduktion. För det fjärde stöd till energibolag så att de kan hantera instabiliteten på elmarknaden och slutligen ett tak för vad EU är redo att betala för rysk gas. 

 

De skenande energipriserna är utmanande och ställer Europeiska unionens uthållighet på prov. Det är nu tydligt att Ryssland ser energin som ett vapen i syfte att splittra och skada Europeiska unionen. Därför blir sammanhållningen inom EU liksom stödet och solidariteten med Ukraina ännu viktigare. Genom att motstå den ryska utpressningen bidrar vi till att Ukraina kan vinna Putins krig och vi har varit framgångsrika. Beroendet av rysk gas har minskat kraftigt. Innan den 24 februari stod Ryssland för 40% av all importerad gas. Idag är den siffran 9 %. Ytterst handlar det om värnandet av de värderingar och den säkerhetspolitiska ordning som Europeiska unionen står för.

 

Den 6 september anordnande representationen tillsammans med socialdepartementet, utrikesdepartementet och SIEPS ett seminarium om global hälsa. Det hölls mot bakgrund av kommissionens förestående förslag om en EU-strategi på området. Seminariet var välbesökt och gav värdefulla insikter och förslag på området. 

 

Onsdagen den 14 september med början kl. 09.00  håller kommissionens ordförande sitt anförande om tillståndet i unionen. Anförandet, som bland annat innehåller kommissionens prioriteringar för de kommande tolv månaderna, kommer att sändas i SVT Forum och DI TV. Vi på Representationen anordnar på eftermiddagen samma dag ett samtal om talet. I samtalet som leds av Cecilia Garme deltar Anders Lindberg, Aftonbladet, Ylva Nilsson, Expressen, Frida Wallnor, Dagens Industri, Göran von Sydow, SIEPS och jag själv. 

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
8 september 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige