Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev15 december 2023Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 15 december 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Annika vid konferensbord

Kära EU-intresserade!

Nu har Lucia lyst upp vår mörka vinternatt och vi börjar på allvar se fram emot julen. Vi tjuvstartade med en fantastisk EU-julkonsert i Adolf Fredriks kyrka i måndags, där 20 ambassader och kulturinstitut från EU-länderna och Ukraina deltog med julsånger och musik. En magisk kväll!

På onsdagen kom också glädjande besked från COP28. För första gången i slutsatser från FN:s klimatmöten uppmanas länderna bidra till en omställning bort från fossila bränslen. EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra sa efter beslutet att ”det här betyder att COP28 kan markera början på slutet för fossila bränslen som olja, kol och naturgas”.

I Bryssel pågår årets sista, och kanske absolut viktigaste, toppmöte i Europeiska rådet. I torsdags kväll enades stats- och regeringscheferna om att EU ska inleda förhandlingar om medlemskap med Ukraina och Moldavien, enligt de rekommendationer EU-kommissionen kom med för några veckor sedan, samt att ge Georgien status som kandidatland. Tyvärr fortsätter Ungern att blockera det långsiktiga ekonomiska stöd på 17 miljarder euro i bidrag och 33 miljarder i lån som hade föreslagits för Ukraina. I skrivande stund verkar det som om stats- och regeringscheferna kommer göra ett nytt förhandlingsförsök om detta i januari.

Stödet för alla de åtgärder som vidtagits som reaktion på Rysslands invasion av Ukraina är fortfarande mycket starkt i EU, enligt opinionsundersökningen Eurobarometern. Närmare nio av tio (EU: 89 %, SE: 97 %) tycker att EU ska ge humanitärt bistånd till dem som drabbats av kriget och fler än åtta av tio (EU: 84 %, SE: 97 %) välkomnar flyktingar från kriget till EU. Ekonomiskt bistånd till Ukraina får stöd av 72 %. Lika många stödjer ekonomiska sanktioner mot den ryska regeringen, företag och individer. Omkring sex av tio tycker att det var rätt att EU ger Ukraina status som kandidatland (EU: 61 %, SE: 82 %) och att EU köper och levererar militär utrustning till Ukraina (EU: 60 %, SE: 91 %). En majoritet av de tillfrågade i flertalet av EU länderna har förtroende för EU, med de högsta noteringarna i Sverige och Danmark (68 %). Dessutom ser fler än sex av tio EU-medborgare (EU: 61 %, SE: 72 %) optimistiskt på EU:s framtid.

Enligt samma Eurobarometer anser 81% av de tillfrågade att utländsk påverkan på våra demokratiska system är ett allvarligt problem som måste åtgärdas. Som reaktion på detta allvarliga hot antog EU-kommissionen i veckan ett paket till demokratins försvar, inför Europaparlamentsvalet 2024. Syftet med paketet är att genom ökad insyn hantera det hot som utländsk påverkan utgör, och samtidigt uppmuntra medborgarengagemang och demokratisk delaktighet. Paketet innehåller ett lagstiftningsförslag för att öka insynen i den intresserepresentation i EU som tredjeländer har i syfte att påverka politiken, beslutsfattandet och det demokratiska utrymmet, samt två rekommendationer för att främja fria, rättvisa val och öka medborgarnas och civilsamhällets delaktighet i beslutsfattandet.

Under veckan antogs också en politisk överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet om rättsakten om artificiell intelligens (AI). EU:s AI-akt är det första omfattande regelverket för AI i världen. För att främja regler om tillförlitlig AI på internationell nivå kommer EU att fortsätta arbetet i forum som G7, OECD, Europarådet, G20 och FN. Alldeles nyligen ställde sig EU bakom G7-ledarnas överenskommelse inom ramen för Hiroshimaprocessen för AI om internationella vägledande principer och en frivillig uppförandekod för avancerade AI-system. Rådet och parlamentet har också nått en preliminär viktigt överenskommelse om att reformera utformningen av EU:s elmarknad. Reformen syftar till att göra elpriserna mindre beroende av instabila priser på fossila bränslen, skydda konsumenterna från pristoppar, påskynda utbyggnaden av förnybar energi och förbättra konsumentskyddet. Den preliminära överenskommelse som nåtts måste nu godkännas och antas formellt av både parlamentet och rådet.

Nu är det snart dags att tända det tredje ljuset och på allvar påbörja nedräkningen. Jag önskar er en fin vecka!

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
15 december 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige