Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev2 februari 2024Representationen i SverigeLästid: 12 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 2 februari 2024

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor, samt en överblick över vad som står på EU:s dagordning framöver.

Annika in front of blue wall with commission logos

Kära EU-intresserade!

Det blev vit rök! I det ödesmättade Europeiska rådet i veckan, enades slutligen stats- och regeringscheferna om ett stöd till Ukraina på 50 miljarder euro för fyra år. Det skickar en tydlig signal till Putin och andra aktörer att EU fortsatt står enat bakom Ukraina. I Europeiska rådets slutsatser står det att finansieringen till Ukraina ska diskuteras årligen i Europeiska rådet som, om nödvändigt, ska uppmana EU-kommissionen att ta fram ett reviderat förslag om två år när nästa långtidsbudget ska läggas fram. I mötet kom man också överens om revideringen av hela den långfristiga budgeten genom av bevilja ett tillskott på 64,6 miljarder euro. Revideringen är som sagt viktig för att säkra EU:s finansiering till Ukraina, men även för att möjliggöra stöd till Västra Balkan, för att täcka ökade kostnader i relation till migration och gränsbevakning och för att stärka satsningarna på konkurrenskraft, grön omställning och kritisk teknik genom den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP).

Veckans statsbesök till Sverige av Frankrikes president Emmanuel Macron utmynnade i flera överenskommelser om fördjupat samarbete mellan länderna på områden som säkerhet/försvar, kärnkraft och skog/bioekonomi. Överenskommelserna visar att de båda länderna nu vill intensifiera sitt samarbete bilateralt, men även på EU-nivå. 

Varje år diagnostiseras 2,7 miljoner människor i EU med cancer. Det är fler än hela Sloveniens befolkning. Det ökade antalet cancerpatienter är helt oacceptabelt, och EU:s plan mot cancer är unionens sätt att gemensamt försöka hantera denna ökning. ”EU4Health-programmet” har hittills avsatt 4 miljarder euro för att motarbeta cancer och stödja cancerdrabbade och deras familjer under hela resan. I onsdags presenterade EU-kommissionen nya vaccinrekommendationer för vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) och hepatit B-virus (HBV), som kan förebygga vissa cancerformer. 40 % av cancerfallen uppskattas kunna förebyggas, så prevention kan rädda liv; dock visar en ny rapport att endast omkring 5 % av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna i EU-länderna gick till förebyggande åtgärder under 2021. Inför Världscancerdagen den 4 februari anordnade Cancerfonden ett seminarium i Europahuset, där just EU:s cancerplan diskuterades. Ni kan se sändningen från seminariet här (Obs! Via Linkedin). 

Jag önskar er en trevlig vecka! 

 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Det senaste om krisen i Ukraina     

Information om EU:s stöd, åtgärder och solidaritet med Ukraina på EU-kommissionens webbplats EU:s solidaritet med Ukraina.

EU denna vecka

Här finner du information om möten, ämnen och händelser under det belgiska ordförandeskapet. 
 

EUROPAPARLAMENTET

PÅ AGENDAN 

Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn på nätet och prioriterade lagförslag inför EU-valet står på veckans agenda i utskotten. Samtidigt blickar ledamöterna framåt mot nästa veckas plenarsession i Strasbourg.

Europaparlamentets agenda
 

Europeiska rådet
Europeiska unionens råd

Officiella möten i rådet anordnas av Europeiska unionens råd och leds av rådets ordförandeskap. Varje ordförandeskap anordnar även informella ministermöten för att diskutera initiativ till en särskild fråga eller rådskonstellation.

PÅ AGENDAN 

2/2 Ministermöte mellan EU och Asean 
Ministrarna kommer att sträva efter att främja viktiga samarbetsområden t.ex. när det gäller handel,  grön- och digital omställning och säkra leveranskedjor. Dessutom kommer Global Gateway-initiativet och den regionala och globala säkerhetsutvecklingen att diskuteras.

2-3/2 Informellt möte mellan utrikesministrarna – Gymnichmöte
dagordningen
- förbindelserna mellan EU och Afrika
- förbindelserna mellan EU och Turkiet

5-6/2 Informellt ministermöte för sammanhållningspolitiken
Det informella ministermötet kommer att fokusera på sammanhållningspolitikens framtid. Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste långsiktiga investeringspolitik. Syftet är att minska de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan EU:s olika regioner. Dessutom stärker den samarbetet mellan regioner, särskilt över gränserna.

Evenemang

Samtliga tre arrangörer

8/2 Seminarium om Vikten av finansiell utbildning i Sverige och EU

Ung Privatekonomi, Unga Aktiesparare & Svensk Värdepappersmarknad bjuder in till seminarium i Europahuset om finansiell utbildning. Seminariet utgår från EU-Kommissionens nya ramverk om finansiell kompetens för barn och unga som presenterades hösten 2023.

Anföranden:

Paulina Dejmek-Hack, Director for General Affairs på Europeiska Kommissionen kommer tala om Kapitalmarknadsunionen och EU-Kommissionens ramverk för finansiell utbildning för barn och unga som lagts fram inom ramen för Kapitalmarknadsunionen.

Johan Almenberg, Statssekreterare Finansdepartementet kommer tala om finansiell förmåga och utbildning i ett svenskt perspektiv och om vikten av detta.

Tova Larsson, verksamhetschef, Ung Privatekonomi & Emma Hedman, projektledare, Unga Aktiesparare kommer tala om sitt förslag att på gymnasiet inkludera privatekonomi som individuellt val, och möjligheten att läsa ett ämne om finanskunskap inom ekonomiprogrammet. Konkreta ämnesplaner har tagits fram och skickats till Skolverket.

Panelsamtal - Finansiell utbildning i Sverige
Hur ser kunskapsnivån ut, vilka initiativ finns, och vad behöver göras för att förbättra kunskapen?

Paneldeltagare:
Paulina Dejmek-Hack, Director for General Affairs, Europeiska Kommissionen
Johan Almenberg, Statssekreterare, Finansdepartementet
Henrik Johansson, VD, Unga Aktiesparare
Kristofer Krmpotic, budget- och skuldrådgivare & representant från BUS-föreningen (Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare)
Ytterligare deltagare kan tillkomma.
Moderator: Fredrik Bonthron, Chefsekonom, Svensk Värdepappersmarknad.

Datum: 8 februari kl. 14:00-15:30

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Anmälan: Seminarium (ungprivatekonomi.se)

7/5 Boka datumet: Vi firar Europadagen

Vi kommer traditionsenligt att fira Europadagen på Kulturhuset/Stadsteatern! Europadagen 9 maj 2024 sammanfaller med Kristi himmelsfärdsdag och själva firandet kommer därför att ske redan den 7 maj.

Program bekräftas senare.

9/6 Val till Europaparlamentet

EU-valet 2024 närmar sig med stora kliv. Vart femte år väljer EU:s medborgare ledamöter till Europaparlamentet. Nästa val till Europaparlamentet hålls 6-9 juni 2024. Vilken dag beror på medlemslandets valregler. I Sverige är valdagen söndagen den 9 juni. Det finns en särskild webbplats på alla officiella EU-språk med information om nästa val till Europaparlamentet. Webbplatsen hittar du här. Du kan lära dig mer om hur valet fungerar, om hur valresultatet sett ut i tidigare val och om vilka de politiska grupperna i Europaparlamentet är. Du kan även kontakta Europa Direkt på tel. 00800 67891011, för att söka svar på alla dina frågor om EU och EU-valet. Mer information om hur du kan kontakta Europa Direkt hittar du här.

 

Europa Direkt

EUROPA DIREKT-NÄTVERKET I SVERIGE 2021-2025

Nätverket utgörs av 15 lokala och regionala EU-informationskontor runt om i Sverige. Hitta ditt närmaste Europa Direkt-kontor på denna karta  

 

7/2 Europa Direkt Sydskåne – Europa Direkt Sydskåne lyfter EU:s möjligheter på Malmö universitet

Studerar du på universitet och är intresserad av möjligheter utanför Sveriges gränser? Är du intresserad av en karriär inom EU:s institutioner? Kom då och träffa Europa Direkt Sydskåne på ”Meet your future” på Malmö universitet. 

Var: Malmö universitet

När: 7/2, kl. 15-18 med möjlighet till mingel efteråt
Anmälan: kontakta Institutionen för Globala Politiska Studier, MaU.

Evenemanget arrangeras av Institutionen för Globala Politiska Studier på Malmö Universitet. Det blir spännande presentationer och panelsamtal kring möjligheter att arbeta inom EU:s institutioner, privat- och offentlig sektor samt doktorandstudier.

 

8/2 Europa Direkt Sydskåne – Föredrag om EU:s skogs- och klimatpolitik för näringsliv och aktörer i Simrishamn 

Regeringen vill inte att EU ska lägga sig i hur Sverige sköter sina skogar. Samtidigt gäller EU:s skogspolitik inom hela EU. I EU:s politik ingår bl.a. att 30% av naturen ska skyddas, även 30% av skogen. Europa Direkt Sydskåne har bjudit in Erik von Pistohlkors, chef för ekonomisk och politisk rapportering vid EU-kommissionens representation i Sverige, för att berätta om EU:s strategi för skog och biologisk mångfald. Han redogör även för EU:s klimatpolitik inom ramen för Fit for 55-paketet.

När: 8/2, kl 18.00–19.30
Ingen föranmälan krävs.

Var: Simrishamn, Skeppet på Marint centrum, Varvsgatan 2

Under föredraget kommer Europa Direkt Sydskåne även att presentera sin verksamhet. 

9/2 Europa Direkt Sydskåne – Webbinarium om internationalisering med UHR och MUCF

Webbinariet är ett digitalt introduktionsmöte om möjligheter för internationalisering inom skola och fritidsverksamhet. Universitets- och högskolerådet – UHR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF informerar om Erasmus+ samt ger en överblick över utvecklingsmöjligheter och tips kring ansökningsprocessen. Låt er inspireras av projektägare som delar med sig av sina lärdomar och framgångsfaktorer inom Erasmus+ i en yrkesutbildning. Läs mer och anmäl er här.

12/2 Europa Direkt Västerbotten – Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani besöker Skellefteå

Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani besöker Skellefteå och gymnasieelever i åk 3 på Anderstorpsgymnasiet och Guldstadsgymnasiet. Föreläsningen är en del av Skellefteås Pridevecka. Föreläsningen kommer sändas på Europa Direkt Norrs Facebooksida kl 13:00 – ca 14:30

13/2 Europa Direkt Västerbotten – Lunchföreläsning på Umeå stadsbibliotek om EU och energimarknaden. 

Pia Grahn från energimarknadsinspektionen talar om EU och energimarknaden kl. 12:00 – 13:00. 
Ingen anmälan krävs. Drop-in och först till kvarn för lunchsmörgås.

15/2, 21/3 och 18/4 Europa Direkt Hässleholm – Vår sköra demokrati 

Bara 13% av världens befolkning lever i vad som klassas som fullvärdiga demokratier. Utvecklingen i vissa delar av världen är illavarslande där förföljelse av journalister och opposition, nedmontering av rättsväsendet och censur leder till en successiv tillbakagång av det demokratiska samhället. I föreläsningsserien Vår sköra demokrati vill Europa Direkt Hässleholm och Regionmuseet Skåne belysa olika aspekter av demokratin och medborgerligt engagemang. Med serien vill vi även uppmärksamma vikten av att rösta i EU-valet i juni 2024.  

15 februari – Ukraina och Ryssland i ljuset av kriget – nu och i framtiden

21 mars – Hur skyddar vi vår demokrati från desinformation?

18 april - Är demokratin rustad för klimatförändringarna?

Plats: Regionmuseet Kristianstad 

Föreläsningarna är gratis och du anmäler dig via Regionmuseets hemsida

21/2 Europa Direkt Fyrbodal – Inspirationsmöte inför EU-valet 

Välkommen till ett inspirationsmöte om EU-valet 2024 den 21 februari 9:30-12:00.

Fokus: Varför är din röst viktig? Vilka är de stora frågorna inför valet? Hur kan vi få fler att rösta?

Europa Direkt Fyrbodal, Trollhättans Stad, Högskolan Väst och Europaparlamentets kontor bjuder på kaffe och information om EU-valet 2024. Bland annat gästas vi av Europaparlamentets kontor i Sverige, som presenterar Europaparlamentet och dess roll i EU-systemet samt forskare från Högskolan Väst, Valkansliet i Trollhättans Stad och Peter Eriksson (kommunalråd Trollhättans Stad). Eventet kommer att ske på plats på Högskolan Väst men det går även att följa det digitalt. Läs mer och anmäl dig här.

21/2 Europa Direkt Fyrbodal – EU-karriärsevent 

Onsdag den 21 februari klockan 13:15-15:00 kommer representanter från Europaparlamentet, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och Universitets- och högskolerådet (UHR) till Högskolan Väst för att träffa dig som är nyfiken på praktik- och karriärmöjligheter inom EU. Då får du chansen att delta i en snabbkurs om EU som hålls av Karin Flordal, utredare på Sieps. Du får också träffa Björn Kjellström, som kommer att berätta mer om hur det är att arbeta på EU-institutionerna, och Asia Riazantceva, expert vid UHR, som informerar om vad du behöver veta för att söka jobb eller praktik på EU-institutionerna. Det kommer att finnas gott om tid för frågor och svar. Delta på plats på Högskolan Väst eller digitalt! Läs mer och anmäl dig här.

Europa Direkt Västerbotten – Föreläsningsserie på Umeå Universitet med syfte att lyfta EU-valet genom olika teman

27/2 Demokratin i Europa och varför det är viktigt att rösta i EU-valet samt parlamentets roll i lagstiftningen.
Kl 13:00.  Magnus Blomgren, Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet: Ingen anmälan krävs. Plats: Learning Space, Umeå Universitetsbibliotek. Endast fysiskt deltagande. Läs mer här.

12/3 EU för nybörjare. 

Kl. 13:00 – 14:00. Plats: Learning Space, Umeå Universitetsbibliotek. Endast fysiskt deltagande. Ingen anmälan krävs.

15/3 Norra Sverige som drivande i den gröna omställningen i Europa
Niklas Johansson North Sweden European Office. 

Kl. 11:00. Plats: Learning Space, Umeå Universitetsbibliotek. Endast fysiskt deltagande.Ingen anmälan krävs.

Europa Direkt Sydskåne – YoungVoices4Europe 2024 – Poesi-challenge för ett Starkare Europa 

Nu är det än en gång dags för Europa Direkt Sydskånes uppmärksammade tävling #YoungVoices4Europe. En tävling där unga bjuds in till en poesi-challenge för att skapa lyrik, låttexter eller rap. Detta är ett sätt att närma sig frågor om demokrati och samhällsutveckling genom kreativt skrivande.  I år är temat ”Ett starkare Europa i världen” – att stå upp för demokratin, den europeiska livsstilen och fundera över hur kan vi kan använda artificiell intelligens.

Vinnaren får förutom äran ett par airPods och får läsa upp sitt bidrag på Europa Direkt Sydskånes årliga ungdomsevent för Europeiska språkdagen. Just nu sprids kampanjen i olika kanaler och skolor och unga bjuds in för att höja sina röster! Skicka in ditt bidrag senast 7 juni. Så här gör du för att delta i tävlingen.

EU-kommissionens representation i Sverige ger varje vecka ut ett nyhetsbrev som förutom en krönika av Annika Wäppling Korzinek, chef för representationen, innehåller information om de viktigaste EU-nyheterna och våra kommande evenemang.

Vill du vara med på sändlistan? Anmäl dig i vårt nya verktyg Conrep .

Observera att du måste välja de ämnesområden du är intresserad av. 

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Sociala medier:
X (Twitter) 
Facebook
Instagram
YouTube

Website: Representationen i Sverige

E-mail: comm-rep-seatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-se[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

EC logo in Swedish

 

Översikt

Publiceringsdatum
2 februari 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige