Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev2 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 2 mars 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Jag skriver detta den sjunde dagen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Den ryska hänsynslösheten är obeskrivlig. Bombningar av bostadsområden i Charkiv och de urskillningslösa missilangreppen mot Kiev och andra städer är djupt chockerande. Offren är oskyldiga civila, män, kvinnor och barn. 100 000-tals ukrainare har drivits från sina hem. Många har tagit sin tillflykt till den Europeiska unionen, de flesta kvinnor och barn. Männen har stannat för att slåss mot angriparen. Det är en kamp som inte bara är Ukrainas. Det är en kamp för friheten i Europa, för demokrati och för de värden som den fria världen står för. Den symboliseras i hög grad av President Zelenskyj personligen. Han har nu lagt fram en ansökan om medlemskap i den Europeiska unionen som överlämnats till EU:s institutioner. Det kommer att ta tid, men som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttryckte det i EU-parlamentet igår, ”det finns ingen tvekan om att ett folk som så modigt står upp för europeiska värderingar hör hemma i den europeiska familjen."

Putins anfallskrig har lett till en enastående uppslutning inom EU och transatlantiskt. Samordnat har de infört drakoniska sanktioner mot Putins Ryssland och dess vasall Belarus. De ekonomiska sanktionerna kommer att lamslå deras ekonomier och flygförbuden och sanktionerna mot oligarker och andra medlöpare begränsa deras möjligheter att föra det liv i västeuropeiska städer som London och Paris som utmärkt dem. Den Europeiska unionen ger också ett omfattande ekonomiskt och humanitärt bistånd till Ukraina. Viktigt är också mottagandet av de ukrainska flyktingar som söker sig till EU. Hittills har över 600 000 kommit, men UNHCR räknar med att det kommer att handla om upp till 4 miljoner, i första hand kvinnor och barn. Redan imorgon 3 mars kommer EU därför att för första gången fatta beslut om att tillämpa de gemensamma reglerna om tillfälligt skydd. De kommer att ge de ukrainska flyktingarna uppehållstillstånd i upp till tre år och rättigheter som tillträde till arbetsmarknaden, det sociala välfärdssystemet, och utbildning. Viktigt var också beslutet att för första gången gemensamt finansiera försvarsmaterielleveranser till Ukraina. Totalt skall 450 miljoner euro från den europeiska fredsfaciliteten användas för detta ändamål.

Sanktionerna kommer att medföra kostnader också för den Europeiska unionen och dess medborgare. Detta i ett läge när vi står mitt i återhämtningen efter pandemin. Men försvaret av friheten och demokratin har ett pris och jag tror de flesta förstår att vi måste stå upp emot oprovocerad och grym aggression. Nästa gång kan det drabba andra europeiska länder. Vi kan inte ta vår säkerhet för givet. Europa måste bära sin del av ansvaret.

Christian Danielsson

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
2 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige