Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev22 februari 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 22 februari 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Så hände det som vi alla fruktat. Ryska trupper går över gränsen till Ukraina. Förevändningen, fredsstyrkor i ukrainska områden som Ryssland de facto kontrollerat sedan 2014 är lögnaktig. Detta brott mot internationell rätt föregicks av att Ryssland iscensatte en upptrappning av aggressionen mot Ukraina, en närmast parodisk ”evakuering” av civila från de båda enklaverna och falska påståenden om sabotageverksamhet från ukrainsk sida. Allt detta sammanfattades i president Putins 50 minuters långa tal till den ryska nationen. Det förde mina tankar närmast till George Orwells 1984 där lögn är sanning. Särskilt stötande var påståendena om att Ukraina egentligen inte finns som nation, om folkmord, att Ukraina var i färd med att skaffa sig kärnvapen och att Ukraina får bära skulden för ett eventuellt blodbad. Sammantaget gav det bilden av att President Putin har för avsikt att gå vidare i invasionen av Ukraina. Putins aggressiva ton kontrasterade mot President Zelenskyi och de ukrainska myndigheternas samlade uppträdande. Trots otaliga ryska provokationer så har man från ukrainsk sida förhållit sig lugn. Nu är det av avgörande betydelse att det internationella samfundet så långt möjligt svarar på de ryska brotten mot internationell rätt. FN:s generalsekreterare och en bred majoritet i FN:s säkerhetsråd fördömde det ryska agerandet. Under dagen beslutades skarpa sanktioner mot Ryssland från EU, NATO, USA och UK. Särskilt viktigt var den tyske kanslerns klarläggande att tillståndet för Nord Stream 2 dras tillbaka. Viktigt är också det konkreta stödet till Ukraina. Det handlar både om ekonomiskt stöd men också om insatser för att stärka Ukrainas försvarsförmåga. Om detta räcker för att få President Putin att ta sitt förnuft till fånga kommer de närmaste timmarna och dagarna utvisa. Slutligen, en reflektion efter gårdagens händelser. Låter den ryska opinionen sig verkligen luras av de närmast parodiska mediala övningarna som de serveras genom statskontrollerad media och är ett krig med den närmaste grannen verkligen något som de önskar? Svaret kommer vi inte att få för i Putins Ryssland så är befolkningen inte tillfrågad.

 

Arbetet med lagstiftningspaketet Fit for 55 är inne i ett intensivt skede. Det franska ordförandeskapet driver på och i Europaparlamentet är ambitionen att vara redo för förhandlingar med Europeiska unionens råd under andra halvåret. Det är mycket som står på spel. Åtagandet, att minska utsläppen av växthusgaser med 55% till år 2030 är ambitiöst och kräver smärtsamma omställningar. De slår olika i medlemsländerna och det kommer också till uttryck i förhandlingen. Vissa anser att utvidgningen och skärpningen av utsläppshandelssystemet är allt för långtgående andra, som Sverige, anser att balansen inte hamnat rätt mellan utsläppsminskning och bindning av kol i skog och mark. Ytterligare andra medlemsländer kräver ordentligt stöd för kostnaderna som följer av omställningen. De ökade energipriserna har ytterligare komplicerat förhandlingarna samtidigt som de åskådliggjort vikten av en omställning mot förnyelsebara energikällor. För kommissionen är förhandlingarna prioriterade och det är av avgörande betydelse att de kan avslutas så snart som möjligt.

 

Slutligen är 82,5 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade (2 doser) varav 60,8 % (3 doser) och nästan 1,1 miljarder doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC, 22/2 2022)

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
22 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige