Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev22 mars 2024Representationen i SverigeLästid: 10 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 22 mars 2024

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor, samt en överblick över vad som står på EU:s dagordning framöver.

Kära EU-intresserade,

När ljuset är på väg tillbaka, krokusen spirar och det finns hopp om vår och värme, då är vi svenskar nog som allra lyckligast. Jag misstänker starkt att World Happiness Report gjorde sin rundfrågning under våren, för svenskarna visar sig vara väldigt lyckliga! Sverige klättrar från sjätte till fjärde plats i år, men fortfarande en bit under den ohotade lycklighetsmästaren Finland.

I veckan samlades EU:s stats- och regeringschefer till EU-toppmöte i Bryssel. De diskuterade i huvudsak Ukraina, säkerhet och försvar, Mellanöstern samt unionens utvidgning.

När det gäller Ukraina upprepade EU:s ledare inte bara att det finansiella, humanitära, militära och diplomatiska stödet ska fortsätta så länge som det behövs, utan förespråkade också att det militära stödet påskyndas och intensifieras för att stärka Ukrainas möjligheter att försvara sig mot den ryska invasionen. Detta i en tid då rapporterna från slagfältet är oroväckande vad gäller den ukrainska krigslyckan, vilket gör stödet till Ukraina desto mer viktigt också för EU:s säkerhet och försvar. EU:s ledare gav sitt stöd för att stärka EU:s beredskap och kapacitet, inte minst genom ökade nationella försvarsanslag och förbättrad tillgång till offentlig och privat finansiering för den europeiska försvarsindustrin. Tidigare i veckan fick dessutom Finlands förre president Sauli Niinistö i uppdrag av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att skriva en rapport om hur både den militära och civila beredskapen kan öka.

På toppmötet enades ledarna även om att öppna medlemskapsförhandlingar med Bosnien och Hercegovina så fort landet genomfört vissa nödvändiga åtgärder som EU-kommissionen tidigare krävt samt bad rådet att arbeta vidare med det ramverk för medlemskapsförhandlingar för Ukraina och Moldavien som EU-kommissionen nyligen lagt fram.

I veckan presenterade EU-kommissionen sina synpunkter inför en framtida utvidgning i ett meddelande som knyter an till den pågående diskussion som medlemsländerna för inom ramen för den strategiska agendan och som väntas vara klar till sommaren. EU-kommissionens resonemang om den påverkan som en framtida utvidgning kan ha på värderingar, policy, budget och styrning innebär starten för de politiska granskningar inför kommande utvidgning som EU-kommissionens ordförande von der Leyen flaggade för i det tal om tillståndet i unionen som hon höll förra hösten.

EU:s bönder visar sitt missnöje på gator och torg runt om i Europa. För att bemöta deras farhågor och oro över ökade kostnader och betungande byråkrati, presenterade EU kommissionen ett lagförslag för att minska kontrollbördan och ge EU:s jordbrukare större flexibilitet att uppfylla vissa miljövillkor. Förslaget är ett svar på de hundratals förfrågningar som inkommit från organisationer som företräder jordbrukare och medlemsstaterna, och kompletterar kommissionens åtgärder på kort sikt för att bidra till att minska den administrativa bördan för jordbrukarna.

Här på representationen har vi haft många bollar i luften under veckan: Vi har rest till Bryssel med en ny kull skolambassadörer och skolledare, som en del av det årliga utbildningsprogram vi genomför tillsammans med Europaparlamentet samt Universitets- och högskolerådet. Till EU:s huvudstad har vi även tagit en stor grupp kvalificerade och EU-intresserade journalister, där de har haft möten och seminarier om aktuella frågor med våra kolleger från EU-kommissionen och även med Europaparlamentet och Sveriges Representation vid EU. På Europahuset här i Stockholm samlade vi femton Europa direkt-kontor från Luleå i norr till Lund och Sjöbo i söder för diskussioner inför valet den 9 juni och om alla EU-program som kommer Sverige till del och bland annat bidrar till den gröna omställningen. Nytt för i år är Team Europa direkt, ett nätverk med kunniga och erfarna personer som under lång tid arbetat med EU-frågor. De kommer att ge sig ut i landet, delta i seminarier och dela med sig av sina kunskaper. Vi ser framemot ett givande samarbete med dem!

I slutet av nästa vecka äter vi ägg och väntar på påskharen, så då hoppar vi över veckobrevet.

Glad påsk!

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Evenemang

4/4 Jord- och skogsbruket är EU:s bästa försvar!
Tillsammans med LRF bjuder EU-kommissionen in till debatt om hur jord- och skogsbruket kan bidra till en trygg livsmedelsförsörjning och den gröna omställningen och vilka förändringar som krävs i EU-lagstiftning och EU-ersättningar för att nå dit.

Läs mer.

10/4 Seminarium om handlingsplanen för den sociala ekonomin i Sverige!
Skoopi och Coompanion bjuder tillsammans med EU-kommissionens representation in till ett seminarium om handlingsplanen för den sociala ekonomin. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm 

Läs mer

17/4 och 19/6: Webbinarium om huvudkontorsbaserad beskattning för små och medelstora företag
Den 17 april och 19 juni kommer två webbseminarier att anordnas för att informera om det förslag som kommissionen antog den 12 september 2023 med syfte att förenkla skattemässigt för små- och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande handel. Plats: Webstreaming. 

Läs mer.     
 

18/4 EU:s djup och storlek i en tid av ofred
Bokrelease i Malmö. Ledande svenska forskare och experter diskuterar hur EU ska hantera ett antal utmaningar som berör unionens djup och storlek. Arrangör: Europaperspektiv, EU-kommissionen i Sverige, Region Skåne och Malmö unversitet. Plats: Orkanen (sal D138), Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Läs mer

26/4 Sverige och EU:s energipolitik
Vilken roll kan Europa spela för att bidra inte bara till Sveriges energitrygghet utan även till Sveriges ambitiösa energistrategi? Ledande experter medverkar. Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Läs mer.    

29/4 Välkommen till valdebatt om tech- och konkurrenskraftsfrågor med kandidater till Europaparlamentet
Vad är viktigt för våra partier inom tech- och digitaliseringsområdet de närmaste fem åren i Europaparlamentet? Hur säkrar vi jobben och Europas framtida konkurrenskraft? Behövs fler eller färre regler på EU-nivå? Arrangör: TechAlliansen, i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Läs mer

3/5 Använd din röst i EU-valet
Den 3 maj arrangerar EU-kommissionen tillsammans med Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier samt Sveriges kommuner och regioner en webbsänd halvdag om EU-valet. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Läs mer

16/5 Workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa!
Hur kan din verksamhet utvecklas med hjälp av AI? Välkommen till en workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa. Arrangör: Språkbanken Sam och AI Sweden. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Läs mer.     

EU DENNA VECKA

EU-kommissionen

20/3 Kommissionen vidtar åtgärder för att främja bioteknik och bioproduktion i EU • Kommissionen fastställer åtgärder för att komma till rätta med bristen på arbetskraft och kompetens • Kommissionen vidtar åtgärder för att förbättra kvaliteten på praktikplatser i EU. 

Läs mer

Europaparlamentet

På agendan

Nästa veckas dagordning publiceras fredagar via länken nedan.. Se bifogad länk.

Europaparlamentets agenda

Europeiska rådet
Europeiska unionens råd

Officiella möten i rådet anordnas av Europeiska unionens råd och leds av rådets ordförandeskap. Varje ordförandeskap anordnar även informella ministermöten för att diskutera initiativ till en särskild fråga eller rådskonstellation.

Här finner du information om möten, ämnen och händelser under det belgiska ordförandeskapet. 
 

På agendan

24-25/3 Informellt möte mellan fiskeministrarna • 25/3 Miljörådet • 26/3 Rådet (jordbruk och fiske)

Vill du veta mer om något av vårens alla kommande råd? 

Du hittar alla tider och länkar samt agendor i möteskalendariet som kan uppdateras med kort varsel.

Evenemang

Europa Direkt

EUROPA DIREKT-NÄTVERKET I SVERIGE 2021-2025

Nätverket utgörs av 15 lokala och regionala EU-informationskontor runt om i Sverige. Hitta ditt närmaste Europa Direkt-kontor på denna karta  

21/3 och 18/4 Europa Direkt Hässleholm – Vår sköra demokrati 

Bara 13% av världens befolkning lever i vad som klassas som fullvärdiga demokratier. Utvecklingen i vissa delar av världen är illavarslande där förföljelse av journalister och opposition, nedmontering av rättsväsendet och censur leder till en successiv tillbakagång av det demokratiska samhället. I föreläsningsserien Vår sköra demokrati vill Europa Direkt Hässleholm och Regionmuseet Skåne belysa olika aspekter av demokratin och medborgerligt engagemang. Med serien vill vi även uppmärksamma vikten av att rösta i EU-valet i juni 2024.  

21 mars – Hur skyddar vi vår demokrati från desinformation?

18 april – Är demokratin rustad för klimatförändringarna?

Plats: Regionmuseet Kristianstad 

Föreläsningarna är gratis och du anmäler dig via Regionmuseets hemsida
 

26/3 Europa Direkt Härnösand och Mittuniversitetet bjuder in till en paneldebatt med kandidater från Västernorrland (och Jämtland) som ställer upp i EU-valet 2024

Kom och lyssna på Erfan Kakahani (V), Sara Nylund (S), Knapp Britta Thyr (MP), Effie Kourlos (C), Ina Skandevall (L), Ida Skogström (M), Ronja Brusell Strid (KD) och Dan Rasmusson (SD) i debatten som Bert Sundström modererar.

Kl. 12.00–13.00. Plats: Fälldinsalen, Mittuniversitetet, Sundsvall (livesänds). Läs mer och anmäl dig HÄR.

15/4 Europa Direkt Västerbotten – Föreläsningsserie på Umeå Universitet med syfte att lyfta EU-valet genom olika teman

EU-frågor kopplade till samernas rättigheter och situation i norra Sverige.

Läs mer.

18/4 Vår sköra demokrati
I föreläsningsserien Vår sköra demokrati vill Europa Direkt Hässleholm och Regionmuseet Skåne belysa olika aspekter av demokratin och medborgerligt engagemang. 

Plats: Regionmuseet i Kristianstad

Läs mer och anmäl dig här.

Europa Direkt Sydskåne – YoungVoices4Europe 2024 – Poesi-challenge för ett starkare Europa
Nu är det än en gång dags för Europa Direkt Sydskånes uppmärksammade tävling #YoungVoices4Europe. En tävling där unga bjuds in till en poesi-challenge för att skapa lyrik, låttexter eller rap. Detta är ett sätt att närma sig frågor om demokrati och samhällsutveckling genom kreativt skrivande.  I år är temat ”Ett starkare Europa i världen” – att stå upp för demokratin, den europeiska livsstilen och fundera över hur kan vi kan använda artificiell intelligens. Vinnaren får förutom äran ett par airPods och får läsa upp sitt bidrag på Europa Direkt Sydskånes årliga ungdomsevent för Europeiska språkdagen. Just nu sprids kampanjen i olika kanaler och skolor och unga bjuds in för att höja sina röster! Skicka in ditt bidrag senast den 7 juni. Så här gör du för att delta i tävlingen

EU-kommissionens representation i Sverige ger varje vecka ut ett nyhetsbrev som förutom en krönika av Annika Wäppling Korzinek, chef för representationen, innehåller information om de viktigaste EU-nyheterna och våra kommande evenemang.

Vill du vara med på sändlistan? Anmäl dig i vårt nya verktyg Conrep .

Observera att du måste välja de ämnesområden du är intresserad av. 

 

Övrigt

28/3 Praktik på EU-kommissionens representation i Sverige till hösten

Vi på EU-kommissionens representation tar varje termin emot studenter som genomför sin praktik hos oss i Stockholm. Just nu är ansökan till hösten 2024 öppen!

Läs mer.

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Sociala medier:
X (Twitter) 
Facebook
Instagram
YouTube

Website: Representationen i Sverige

E-mail: comm-rep-seatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-se[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Översikt

Publiceringsdatum
22 mars 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige