Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev25 januari 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 25 januari 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson
Christian Danielsson
EU-kommissionen i Sverige

Kära EU-intresserade,

 

Transatlantisk och europeisk sammanhållning är av avgörande betydelse för att avskräcka Ryssland från att ytterligare utvidga aggressionen mot Ukraina. Den är också viktig för att värna om den europeiska säkerhetsordning som är en garant för stabilitet och säkerhet på vår kontinent. Den förhoppning som ledningen i Kreml kan ha närt om att upptrappningen mot Ukraina och de ultimativa kraven på NATO och USA skulle leda till sprickor i den transatlantiska endräkten har inte infriats. Tvärtom så har beslutsamheten om att just hålla samman förstärkts vad gäller det klara språkbruket om den ryska aggressionen, solidariteten med Ukraina, varje lands rätt att suveränt bestämma sin säkerhets- och utrikespolitik samt att ytterligare aggression mot Ukraina kommer att mötas med massiva sanktioner mot Ryssland. Detta kom senast till uttryck i slutsatserna från gårdagens möte med EU:s utrikesministrar där också USA:s utrikesminister Antony Blinken deltog via länk (läs slutsatserna från mötet här).

Viktigt var också det finansiella stödpaket för Ukraina som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade igår. Paketet omfattar tre delar: 1.2 miljarder euro i makrofinansiellt stöd, 120 miljoner euro i ytterligare bistånd och en investeringsplan om 6 miljarder euro. Paketet är viktigt för att stabilisera Ukrainas ekonomi och därmed landets uthållighet. De närmaste dagarna kommer att utvisa om Ryssland väljer avtrappningens väg. I morgon träffas företrädare för Ryssland, Ukraina, Frankrike och Tyskland i Paris. Mötet sker i vad som kallas Normandie-formatet och kommer att handla om Minsk-avtalet. Avtalet rör hur den av Ryssland provocerade konflikten i östra Ukraina kan biläggas. Men vad som händer i Ukraina är inte bara en europeisk eller transatlantisk fråga. Respekt för ett lands självbestämmande och internationell rätt är en fråga för världssamfundet som helhet. Det är också mot den bakgrunden som det ryska agerandet är så allvarligt.

Förra veckan inleddes europaåret för ungdomar. Det sker mot bakgrund av pandemin som nog är särskilt besvärande för just ungdomar. Men det är också ett uttryck för att mer allmänt uppmärksamma ungdomars situation inom den Europeiska unionen. Avsikten är att året skall stärka deras deltagande och möjlighet att påverka inriktningen på det europeiska samarbetet men också se de möjligheter som de europeiska ungdomsinriktade programmen ger. Det handlar om allt från studentutbytet till engagemang i den europeiska solidaritetskåren. I Sverige kommer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att vara sammanhållande och en rad aktiviteter planeras under året. Från representationens sida kommer vi aktivt både delta i andras arrangemang och arrangera egna tillsammans med ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund och intresserade ungdomar. Håll utkik på vår hemsida och ta chansen att diskutera framtidsfrågor med europeiskt perspektiv med oss!  

Torsdagen den 27 januari arrangerar vi på representationen ett seminarium om EU:s ramverk för ekonomisk styrning, bl.a. regler för medlemsländernas budgetunderskott och statsskuld. Frågan om huruvida ramverket behöver förändras givet dagens utmaningar är högaktuell. Det handlar till exempel om den avsevärt ökade skuldsättningen som följt med pandemin, hur regelverket kan uppdateras till dagens ekonomiska miljö och hur den nationella skuldsättning som följer av investeringarna i den gröna och digitala omställningen skall behandlas.  En annan fråga är om EU skall ha en mer permanent finansiell kapacitet liknande den tillfälliga återhämtningsfonden. I medlemskretsen varierar uppfattningarna och det skall bli spännande att ta del av svenska synpunkter. Seminariet kommer att kunna följas av en begränsad publik i Europahuset samt digitalt.

 

Slutligen är 81 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade och en miljard doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC, 25/1 2022)

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
25 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige