Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev30 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 30 mars 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Det ryska anfallskriget mot Ukraina fortsätter med oförminskat våld. Resultatet, vid sidan av död, lidande och förstörelse, är att en fjärdedel av Ukrainas befolkning är på flykt. Över tre miljoner, till övervägande delen kvinnor och barn, har sökt sin tillflykt till den Europeiska unionen. Solidariteten och stödet till Ukraina är därför av mycket stor betydelse. Det kom till uttryck i förra veckan i den unika serien av toppmöten i Bryssel inom NATO, inom G7 och i mötet med det Europeiska rådet (Europeiska rådets slutsatser). Det kommer också till uttryck i olika manifestationer i allt från måndagsdemonstrationerna på Norrmalmstorg i Stockholm till SVT:s helkväll till stöd för det drabbade folket i Ukraina som sänds lördagen den 2 april. Bland annat kommer den kvällen att innehålla Kyiv Soloists gripande konsert från konserthuset i Stockholm. Uthålligheten i vårt stöd kommer att prövas när effekten av kriget på allvar slår in i vårt dagliga liv i form av energipriser och inflation. Då blir det viktigt att tänka på att Ukrainas kamp också är vår. Det handlar om försvaret av internationell rätt, demokrati, självbestämmande, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Kriget i Ukraina kommer också att vara en viktig fråga för EU:s toppmöte med Kina den 1 april.

En konsekvens av det ryska anfallskriget är att det transatlantiska samarbetet avsevärt fördjupats. Detta tog sig förra veckan uttryck i principöverenskommelsen mellan EU och USA om en ny ram för transatlantisk dataöverföring som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA:s President Joseph Biden tillkännagav förra fredagen. Överenskommelsen svarar upp emot EU-domstolens krav på skydd för personlig data genom skyddsåtgärder, tillsyn av att amerikanska underrättelsetjänster respekterar begränsningar i användning av data och ett bindande system vid klagomål mot tillämpningen av överenskommelsen. Praktiskt kommer överenskommelsen att ha stor betydelse för överföring av data mellan EU och USA vilket inte minst är viktigt för de ekonomiska aktörerna.

Den 29 mars godkände EU-kommissionen den svenska nationella planen inom ramen för EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens. Sverige kommer att kunna erhålla 34 miljarder kronor i bidrag från Faciliteten. Investeringarna och reformerna i den svenska planen, med fokus på de gröna och digitala omställningarna, kommer bl.a. att stödja målet om klimatneutralitet till 2045 genom stödprogram för minskad användning av fossila bränslen, men också digitalisering av offentlig förvaltning, utbyggnad av bredband, ökad kapacitet i sjukvården samt främjande av utbildning.

Idag lägger kommissionen fram ett paket om den cirkulära ekonomin. Det innehåller bland annat en revidering av ekodesigndirektivet, en strategi om hållbara textilier och en översyn av byggmaterieldirektivet (paketet om cirkulär ekonomi I).

Slutligen vill jag informera om möjligheten att delta i en EU-dag i Uppsala den 20 april med fokus på  kampen mot den organiserade brottsligheten med medverkan av bl.a. EU-­kommissionär för inrikesfrågor Ylva Johansson, Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och EU-minister Hans Dahlgren. Läs mer och anmäl dig här .

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
30 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige