Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel8 december 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 8 december 2022

Erik von Pistohlkors krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Montage EU-flagga och svensk flagga

Kära EU-intresserade,

En stor andel av jordens befolkning bor i städer och tätorter, och städernas betydelse i kampen mot klimatförändringar får allt mer uppmärksamhet.

I Sverige har vi initiativet Viable Cities, som är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Programmet, som genomförs med stöd av Vinnova, Energimyndigheten, Formas och KTH understryker att målet är ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu deltar 23 svenska kommuner i arbetet.

Jag hade i dag förmånen att ta emot Viable Cities i våra lokaler när kommunernas representanter undertecknade sina kontrakt för det fortsatta arbetet med projektet. Det är som alltid inspirerande att se hur människor i samarbete driver utvecklingen framåt.

Sju av de engagerade städerna ingår också i EU:s uppdrag 100 klimatneutrala städer 2030, nämligen Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå.

Ett besläktat initiativ från EU-kommissionen är New European Bauhaus, som vill förena hållbarhet, inkludering och estetik i samhällsplaneringen. I dagarna öppnade anmälningen till 2023 års New European Bauhas-pris. Utmärkelserna uppmärksammar och belönar både genomförda projekt och unga människors idéskisser eller prototyper. Jag hoppas att många av Sveriges duktiga arkitekter och formgivare tar tillfället att anmäla sig.

 I EU:s gröna giv ingår också arbetet för minskade föroreningar. Föroreningar beräknas ligga bakom mer än en tiondel av alla förtida dödsfall i befolkningen, och de skadar också den biologiska mångfalden. I dag publicerades en rapport över de framsteg som gjorts och utmaningar som återstår.

 EU-kommissionen har presenterat ett förslag till förordning som syftar till att på EU-nivå harmonisera de internationella privaträttsliga bestämmelserna om föräldraskap. Förslaget är inriktat på barnets bästa och barnets rättigheter. Det kommer att skapa rättslig klarhet för alla typer av familjer som befinner sig i en gränsöverskridande situation inom EU – exempelvis för att de flyttar eller reser från ett medlemsland till ett annat, eller har familjemedlemmar eller egendom i ett annat medlemsland. En av de viktigaste aspekterna i förslaget är att föräldraskap som har fastställts i ett av EU:s medlemsländer bör erkännas i alla andra medlemsländer utan att något särskilt förfarande krävs.

Den här veckan föreslog kommissionen ett nionde sanktionspaket mot Ryssland. Det omfattar sanktioner mot många fler ryska individer och företag, nya exportkontroller, framförallt när det gäller drönare och teknik som kan användas i vapenindustrin. Dessutom föreslås förbud för investeringar i rysk gruvnäring.

 Till sist: På lördag delas årets nobelpris ut och det är glädjande att se att flera forskare som fått EU-stöd står bakom projekt som med Nobels egna ord är ”till mänsklighetens största nytta”. Den svenske pristagaren Svante Pääbo har fått stöd genom ERC, Europeiska forskningsrådet. Europeiska unionen fortsätter att bidra till morgondagens innovationer, exempelvis genom Marie Skłodowska-Curie-programmet som öppnade för ansökningar i veckan. Det är EU:s viktigaste finansieringsprogram inom Horisont Europa för doktorand- och postdoktorandutbildningar, med en budget på 6,6 miljarder euro under perioden 2021-2027.

För en överblick över de andra förslag och uttalanden som har kommit under veckan, se EU-kommissionens presshörna.

 Erik von Pistohlkors
Tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
8 december 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige