Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel8 juni 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 8 juni 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Ukraina är fortsatt högprioriterat inom Europeiska unionen. Ukrainas försvar mot den ryska aggressionen är ett försvar av de värderingar som Europeiska unionen står för. Det är därför av stor betydelse att Unionens svar på Ukrainas ansökan om medlemskap är tydligt. EU-kommissionen avser att komma med sitt yttrande i ämnet under juni. Ukraina tillhör den europeiska familjen och det naturliga för EU:s medlemsländer är att välkomna ett framtida ukrainskt medlemskap, vilket politiskt bör manifesteras i att ge Ukraina status av kandidatland. Det innebär inte att Ukraina sätts på något snabbspår mot medlemskap. Processen följer en väl prövad metodik som grundar sig på att Ukraina måste uppfylla alla de krav som ett medlemskap ställer innan förhandlingarna kan avslutas och det kommer att kräva tid. Med ett klart budskap från Unionen stödjer EU Ukrainas europeiska val. Motsatsen riskerar att försvaga nödvändiga reformer och ytterst spela Putin i händerna.

Denna vecka röstar Europaparlamentet för att lägga fast sin position i merparten av det stora klimatpaketet 'Fit for 55', som EU-kommissionen lade fram i juli förra året. Dock visade det sig vara svårare att komma överens än vad man hade trott. Med 340 röster mot 265 blev det ett överraskande nej för förslaget om utsläppshandeln (ETS) som tyske kristdemokraten Peter Liese varit ansvarig för att ta fram i EU-parlamentet. Hela behandlingen av ETS-systemet går nu i stället tillbaka för en ny runda i parlamentets miljöutskott, för att förhoppningsvis finna nya kompromisser. Det här riskerar tyvärr förhala processen med att få klimatlagstiftningen på plats. När väl Parlamentet och medlemsländerna i rådet nått motsvarande samsyn på var sitt håll inleds de s.k. triologerna. Triologerna är en förhandling mellan rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen som syftar till att nå överenskommelse om rättsakter. Ambitionen är att sådana triologer kan inledas under hösten och att hela paketet kommer på plats senast under det svenska ordförandeskapet våren 2023, men nu finns risk att tidsplanen inte kan hållas.

Politiskt har Europaparlamentet och ministerrådet kommit överens om direktiven om minimilöner och om könskvotering i bolagsstyrelser. I Sverige har förslagen rönt kritik, det förra av oro för att det kan påverka svensk lönebildning, trots att direktivet i allt väsentligt handlar om lagstadgade minimilöner vilket inte finns i Sverige. Kritiken mot det senare handlar om att kvotering i styrelser inte lämpar sig för regler på EU-nivå. I båda frågorna tillhör Sverige en minoritet bland medlemsländerna där flertalet välkomnar de gemensamma reglerna.

Till sist vill jag slå ett slag för det evenemang vi ordnar under Almedalsveckan den 4 juli. Sverige och Europa står ju inför en rad stora utmaningar såsom kriget i Ukraina, klimatkrisen, ekonomin, den gröna omställningen och energiförsörjningen. Vilken roll tycker svenska politiker att EU ska ha i arbetet för att hitta lösningar på problemen? Vi bjuder till partipolitiska utfrågningar av de svenska riksdagspartierna, där varje parti ges möjlighet att förklara sin syn på EU:s agerande i olika nyckelfrågor samt hur de vill positionera Sverige i EU från riksdagen/regeringen under kommande mandatperiod och det stundande EU-ordförandeskapet. Utfrågningarna leds av journalisten Cecilia Garme och går att följa på plats och digitalt.

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
8 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige