Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel30 januari 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

Europaåret för kompetens 2023

2023 har utsetts till ett Europaår för kompetens med ett särskilt fokus på livslångt lärande och arbetsmarknadens behov. 

Europaåret för konkurrens

Europaåret är en informationskampanj för att uppmärksamma medlemsländerna om ett särskilt tema. Det är EU-kommissionen som föreslår temat för Europaåret. Det godkänns sedan av Europaparlamentet och medlemsländerna. Europaåren har funnits i 40 år men det anordnas inte varje år. Exempel på tidigare tema är Europaåret för ungdomar (2022), Europaåret för järnvägen (2021) samt Europaåret för kulturarv (2018). 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i 2022 års tal om tillståndet i unionen att 2023 ska bli Europaåret för kompetens.

Med Europaåret för kompetens föreslår EU-kommissionen att det livslånga lärandet ska ges en ny gnista genom följande åtgärder:

Fokus på investeringar i utbildning och fortbildning
Ökade, effektivare och mer inkluderande investeringar i utbildning och kompetensutveckling för att utnyttja den fulla potentialen hos arbetskraften i EU och för att stödja människor i övergången från ett arbete till ett annat utan att lämna någon utanför.

Samarbeta för att möta arbetsmarknadens behov
Öka samarbetet med arbetsmarknadens parter och företag för att se till att den tillgängliga kompetensen är relevant för arbetsmarknadens behov.         

Matcha människors ambitioner med möjligheterna på arbetsmarknaden               
Matchning av människors ambitioner och färdigheter med möjligheterna på arbetsmarknaden, särskilt med tanke på den gröna och digitala omställningen och den ekonomiska återhämtningen. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att få fler människor att bli en del av arbetsmarknaden, särskilt kvinnor och unga som varken arbetar eller studerar.     

Locka arbetskraft med rätt kompetens till EU
Människor från tredjeländer utanför EU/EES-området med de färdigheter som behövs ska lockas till EU, bland annat genom bättre möjligheter till lärande och rörlighet och ett underlättat erkännande av kvalifikationer.

Exempel på EU-finansiering och stöd för kompetensinvesteringar i Sverige         

  • Europeiska socialfonden+ (ESF+)
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden              
  • Erasmus+   
  • Faciliteten för återhämning och resiliens
  • Fonden för ett sammanlänkat Europa
  • Fonden för en rättvis omställning
  • Horisont Europa
  • Programmet för ett digital Europa

Nästa steg

Medlemsländer utser en nationell koordinator.

Ökad informationsspridning om Europaåret för kompetens.

Event för att stimulera till debatt och dialog.

Kartläggning av kompetensbehov och utbyte av goda erfarenheter.
 

Mer information

Vad är ett Europaår?

Kommissionen inleder arbetet med Europaåret för kompetens

Översikt

Publiceringsdatum
30 januari 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige