Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel24 juni 2021

Europeiska språkdagen 2021

Europeiska språkdagen infaller den 26 september varje år. Syftet är att visa att det är viktigt och roligt med språk. För att fira dagen ordnar Nätverket Språkdagen ett språkcafé i Stockholm samt en språktävling för hela landet.

Ungdomar sitter på en mur och läser

Europeiska språkdagen, som firades för första gången i samband med Språkåret 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år. Syftet är att visa att det är viktigt och roligt med språk.
Nätverket Språkdagen består av ett antal språkinstitut och organisationer och tillsammans ordnar vi ett språkcafé i Stockholm samt en språktävling för hela landet.

Digitalt språkcafé tisdagen den 28 september kl 9.30-12.00 

I år kommer vi igen att fira Europeiska språkdagen med ett digitalt språkcafé tisdagen den 28 september kl 9.30-12.00. Vi webbsänder ett 2,5 h långt program där ca tjugo språk presenterar sig, t.ex. genom minispråkkurser i bl.a. spanska, estniska, tjeckiska, franska, tyska och romska. Vi kommer även att banda sändningen.
Fram till dess så kan man även se på fjolårets upplaga av språkcaféet i efterhand på följande webbplats: 
https://webcast.ec.europa.eu/edl-spr-kcaf-2020

Fira Språkdagen på din skola!

Du kan även fira Språkdagen med olika aktiviteter med eleverna på din skola. Alla språk kan vara med.

 • Arrangera språkcaféer, matlagningskurser, föreläsningar och tävlingar om språk.
 • Visa filmer på främmande språk
 • Informera om studier och arbete utomlands
 • Lär er några ord på de språk som talas av eleverna på skolan.
 • Anordna en utställning om de länder där din skola har samarbetspartners
 • Anordna en utställning med böcker och tidskrifter från andra länder på biblioteket eller i entrén till din arbetsplats
 • Samarbeta med skol- eller personalmatsalen och servera mat från andra länder

Språktävling 2021 - Tävlingen har nu avslutats och vi kommer inom kort att tillkännage årets vinnare!

Vinn en språkresa: Skapa egna bildkort (”flashcards”) med talesätt och idiomatiska uttryck!

Tävlingen vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet som deltar individuellt. Första pris är en språkresa värd ca 20 000 SEK! 

Bildkort (eller ”flashcards”) är en omtyckt och enkel metod för att lära sig nya ord och uttryck på ett annat språk. Ofta använder man sig av färdiga bildkort men det är ännu roligare att skapa dem själv!

Uppgift:

Årets uppgift är att skapa fem egna bildkort. De fem bildkorten ska illustrera varsitt talesätt eller idiomatiskt uttryck från ett främmande språk.

Vad är bildkort (eller "flashcards")?: 

Ett bildkort består av en fram- och baksida. På framsidan finns en bild med ett ord eller en fras på det språk som man vill lära sig. På baksidan hittar man den svenska översättningen. Syftet med bildkort är att man med hjälp av bilder enklare ska memorera och lära sig ord och uttryck på främmande språk. Man kan öva med bildkort både i grupp och på egen hand. 

Talesätt och idiomatiska uttryck

Varje språk har mängder av så kallade ”fasta uttryck”. Dessa uttryck går oftast inte att översätta direkt till ett annat språk. Det är uttryck som i sitt sammanhang betyder någonting annat än vad orden gör var för sig. På svenska kan man säga att någonting ”går som på räls”, man kan ha ”fjärilar i magen” eller ”vakna på fel sida”. Uttryckens betydelse har ingenting att göra med ”räls”, ”fjärilar” eller på vilket sätt man vaknar. Uttrycken är ”bildliga” eller ”idiomatiska”, det vill säga, de ska inte tolkas bokstavligen. När man lär sig ett nytt språk kan det vara svårt att lista ut vad talesätt och idiomatiska uttryck betyder – ofta är det uttryck som man måste lära sig utantill. Här är några exempel på talesätt och idiomatiska uttryck på andra språk: 

Franska: 
Poser un lapin – inte dyka upp på avtalat möte
Raconter des salades – berätta rövarhistorier, prata strunt
Avoir la tête dans les nuages – Ha huvudet bland molnen, vara tankspridd 

Tyska: 
Jemandem die Daumen drücken – hålla tummarna för någon 
Fix und fertig sein – vara helt slut, utmattad
Die Nase voll haben – ha fått nog, vara trött på något

Spanska: 
Dar en el clavo – träffa huvudet på spiken, mitt i prick 
Meter la pata – göra bort sig
Ser pan comido – rena barnleken, vara lätt som en plätt

Hur gör man egna bildkort? 

 1. Leta upp talesätt eller idiomatiska uttryck på det språk som du håller på att lära dig (ej engelska, se punkt 4 i tävlingsreglerna) och skriv ner dem på fem olika kort/lappar. Använd inte ovannämnda exempel. Varje bildkort bör ungefär vara lika stort som ett vykort.  
 2. Rita eller måla en bild som illustrerar eller symboliserar det valda talesättet. Ett tips är ta till vara på det bokstavliga i talesättet (se exempel nedan).
 3. Skriv den svenska översättningen på baksidan av bildkortet. Om du inte hittar en passande översättning kan du försöka förklara vad talesättet betyder, d.v.s. hur det ska tolkas.
 4. Fotografera bildkorten (både framsidan och baksidan) och mejla bilderna till oss. 

Exempel: 

Flashcard "Avoir la tête dans les nuages"
Flashcard baksida: Ha huvudet bland molnen, vara tankspridd

Tävlingsregler 

 1. Tävlingsbidraget ska innehålla fem bildkort med talesätt eller idiomatiska uttryck.
 2. Flera deltagare från samma klass eller skola får delta, men alla deltagare tävlar individuellt, endast en vinnare utses. 
 3. Bildkorten måste vara inskickade som bildfiler via mejl. 
 4. De valda uttrycken måste vara på något av följande språk: bulgariska, danska, esperanto, estniska, finska, franska, färöiska, grekiska, iriska, isländska, italienska, jiddisch, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, meänkieli, nederländska, norska, polska, portugisiska, romska, rumänska, samiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenskt teckenspråk, tjeckiska, tyska, ungerska och ukrainska.
 5. Den tävlande går på grundskolan eller gymnasiet i Sverige. 
 6. Max ett inskickat tävlingsbidrag (dvs fem bildkort) per tävlande är tillåtet
 7. Deltagare under 18 år måste ha vårdnadshavarens tillstånd. Se anmälningsblankett
  Anmälningsblankett
  svenska
  (24 KB - DOC)
  Ladda ner

   

Arrangörerna kan inte hållas ansvariga om tävlingen ställs in, senareläggs eller ändras på grund av oförutsedda händelser. Den tävlande måste ha gjort tävlingsbidraget på egen hand. Innehållet får inte uppfattas som stötande eller strida mot gällande yttrandefrihetslagstiftning eller upphovsrättsliga lagar. Vårdnadshavaren ansvarar för att dessa villkor uppfylls. Nätverket Språkdagen i Sverige förbehåller sig rätten att fritt använda, reproducera, anpassa, publicera och sprida tävlingsbidragen i samband med aktiviteterna kring språkdagen och tävlingen. 

Vinnaren utses av en jury bestående av representanter för Nätverket Språkdagen i Sverige och första priset är en språkresa. Priset är personligt och resan kan inte överlåtas till någon annan. Juryns beslut går inte att överklaga.

Alla som deltar i tävlingen godkänner ovanstående regler.

Delta i tävlingen

Den tävlande skapar bildkort och skickar dem som bildfiler (i ett tillgängligt format) till: sprache-stockholm@goethe.de(link sends e-mail)

Tävlande under 18 år behöver även fylla i den bifogade anmälningsblankett

Anmälningsblankett
svenska
(24 KB - DOC)
Ladda ner

 

samt skriva under (vårdnadshavare), scanna in eller fota och skicka den bifogad i mejlet.

Tävlingsbidragen ska vara oss tillhanda senast onsdagen den 15 september 2021.

Pris och prisutdelning 

Första pris är en voucher till ett värde av 20 000 SEK för en språkresa som inkluderar språkkurs, boende med hel/halvpension och flygresa. Fickpengar och resa till och från flygplatsen i Sverige ingår inte. 

Prisutdelningen, som vanligtvis äger rum i slutet av september i samband med firandet av Europeiska språkdagen i Europahuset i Stockholm, kan i år behöva anordnas under alternativa former p.g.a. rådande restriktioner. Meddelande om detta kommer att publiceras på denna webbplats.

Översikt

Publiceringsdatum
24 juni 2021