Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel11 februari 2022Representationen i SverigeLästid: 1 min

Ökad tillväxt väntas

Sveriges ekonomi går mot ljusare tider och så även hela Europa.

Karta över EU
Vinterprognosen 2022: Förväntad tillväxt i EU

Enligt EU-kommissionens senaste prognos som publicerades 10 februari kan vi förvänta oss se en ökad tillväxt efter en ekonomisk nedgång under vintern. Prognosen förutser att medlemsstaternas ekonomier kommer att växa med 4,0 % i år och 2,8 % under 2023. EU som helhet nådde tillbaka till sin BNP-nivå före pandemin under tredje kvartalet 2021 och samtliga medlemsstater beräknas ha passerat denna nivå i slutet av 2022.

För Sverige förväntas en BNP-tillväxt på 3,8 % i år, då pandemins negativa inverkan på ekonomin minskar, för att sedan dämpas till 2 % 2023.

Förbättrade utsikter för EU:s ekonomier kommer ha stor betydelse för återhämtningen. Däremot håller coronaviruset ett fortsatt starkt grepp om ekonomin. Även om pandemins inverkan på den ekonomiska aktiviteten har försvagats över tiden råder fortsatt osäkerhet. Många medlemsstater pressas hårt av hög belastning inom hälso- och sjukvård, personalbrist på grund av sjukdom och nya karantänsregler.

Läs mer här https://europa.eu/!ncx3Y8

Winter 2022 Economic Forecast: Growth expected to regain traction after winter slowdown

Prognosen för Sverige

Vinterprognosen 2022: Sverige

 

Översikt

Publiceringsdatum
11 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige