Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel23 mars 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

Svenskarna och EU – opinionsundersökning vintern 2022-2023

I dag publiceras den svenska rapporten för Standard Eurobarometer 96 - vintern 2022-2023. Intervjuerna gjordes i januari och februari 2023.

EU-flaggor framför Berlaymont

Svenskarnas positiva inställning till EU ökar jämfört med 2022 – 57 procent har en ganska eller mycket positiv bild av EU (en ökning på 10 procentenheter). Detta framgår av den svenska rapporten för Standard Eurobarometer 96, som publiceras idag. I rapporten för denna Eurobarometer lyfts ett helt nytt ämnesområde, konflikt och säkerhet, som tidigare inte varit en del av rapporten. I årets rapport återfinns detta ämnesområde i och med den ryska invasionen av Ukraina och Sveriges Natoansökan.

I korthet konstaterades följande i rapporten:

 • Svenskarnas positiva inställning till EU ökar jämfört med 2022 – 57 procent har en ganska eller mycket positiv bild av EU (en ökning på 10 procentenheter).
   
 • Frihet att resa, studera och jobba inom EU (74 %), fred (53 %) och demokrati (49 %) är de attribut svenska allmänheten framför allt anser att EU personligen betyder för dem.
   
 • Drygt åtta av tio (83 %) känner sig som EU-medborgare och drygt sex av tio (63 %) tenderar att lita på EU.
   
 • Svenskarnas viktigaste fråga är brottsligheten (36 %) följt av miljö- och klimatförändringen (32 %) och stigande priser/inflation/levnadskostnader (28 %). Sverige avviker från EU-genomsnittet genom att i högre grad uppge brottsligheten och miljö- och klimatförändringen och i lägre grad uppge stigande priser/inflation/ levnadskostnader.
   
 • Den viktigaste frågan EU står inför, enligt svenska allmänheten, är miljö- och klimatförändringarna (47 %).
   
 • Hälften (51 %) svenskar tycker saker i EU generellt går åt fel håll – en av tre (33 %) att saker generellt går åt rätt håll. En majoritet (74 %) tror dock inte att Sverige skulle kunna möta framtiden på ett bättre sätt utanför EU. 
   
 • Majoriteten av svenska allmänheten är för en gemensam utrikespolitik för EU:s medlemsstater (54 %) samt en ytterligare utvidgning av EU under kommande åren till att omfatta andra länder (55 %).
   
 • Nära alla svenskar (95 %) instämmer i att Rysslands invasion av Ukraina är ett hot mot säkerheten inom EU. Något lägre andel men fortsatt en stor majoritet (89 %) instämmer i att Rysslands invasion är ett hot mot säkerheten i Sverige.
   
 • 47 procent av svenskarna tycker att de själva är välinformerade kring EU-frågor – dock svarar 74 procent att andra svenskar inte är informerade kring EU-frågor.
   
 • Två av tre (65 %) tycker situationen generellt i Sverige är bra – en minskning på 11 procentenheter jämfört med 2022 (76 %).
   
 • Svenskarna ser inte ljust på kommande 12 månaderna, endast 14 procent tror det kommer bli bättre och över majoriteten (55 %) att det kommer bli sämre.
   
 • Sverige är det land i hela EU där störst andel av befolkningen tror att sysselsättningssituationen i det egna landet kommer bli sämre kommande 12 månader – 54 procent svarar detta.
   
 • Hälften av svenskarna tycker den ekonomiska situationen i Sverige är bra och den andra hälften att den är dålig (50 % jämfört med 49 %).
   
 • 48 procent av svenskarna bedömer den ekonomiska situationen i Europa som bra och 40 procent bedömer den som dålig.
   

Du kan läsa hela rapporten här.

Översikt

Publiceringsdatum
23 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige