Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel10 oktober 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

Tävlingen ImagineEU

Är du lärare på en gymnasieskola? Låt dina elever påverka EU:s politik genom tävlingen ImagineEU som bygger på det europeiska medborgarinitiativet. Från och med den 16 oktober 2023 kan grupper av gymnasieelever lämna in bidrag till videotävlingen.

En sal inom EU med stort runt bord med stolar samt tolkbås och färgglatt tak

 

Anmäl dig till tävlingen här!

Föreställ dig den förändring du vill se i EU!  

Hur skulle EU kunna bli en ännu bättre plats att leva? Det europeiska medborgarinitiativet gör det möjligt för EU-medborgarna att lägga fram konkreta förslag till EU-lagstiftning. Tävlingen ImagineEU ger tonåringar ett tillfälle att tänka ut idéer som en dag kan ligga till grund för ett europeiskt medborgarinitiativ! Från och med den 16 oktober 2023 kan grupper av gymnasieelever lämna in sina bidrag till videotävlingen. De tre vinnande teamen vinner en studieresa till Bryssel, hjärtat av Europeiska unionen, den 21–23 mars 2024. Under resan får ditt elev-team möjlighet att träffa företrädare för EU-institutionerna, lära sig mer om hur EU:s politik och lagstiftning utformas, och hur EU-medborgarna kan engagera sig i det europeiska medborgarinitiativet.

Uppmuntra dina elever (som läser de sista två åren i gymnasiet) att skapa ett team på upp till sju personer och förbereda en kort video som visar deras idé om konkreta förbättringar i deras samhälle eller land i EU. Eleverna uppmanas att förklara vad som behöver ändras, att föreslå hur detta kan göras och sedan att få andra att stödja deras idé. De kommer att behöva dig som lärare i ansökningsprocessen och att du följer med dem under studieresan till Bryssel, om de vinner. Läs mer om tävlingen här. 
 
Material 
För att hjälpa dina elever att lära sig mer om demokratiskt deltagande i EU kan du använda verktygslådan ”EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet”: Hämta materialet här. Verktygslådan omfattar också kommunikations- och talarfärdigheter och tips om hur man kan göra en effektiv video. Den är tillgänglig på alla officiella EU-språk. I maj hölls ett webbseminarium för att presentera materialet för lärarna. Du kan titta på inspelningen här. 

Vad är det europeiska medborgarinitiativet? 
Det europeiska medborgarinitiativet gör det möjligt för EU-medborgarna att påverka EU:s politik genom att föra upp de frågor som är viktigast för dem på EU:s dagordning. Genom att föreslå eller skriva på ett medborgarinitiativ kan människor från olika EU-länder uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar i frågor där kommissionen har befogenhet att lägga fram lagförslag. Det är ett sätt att starta politiska debatter nedifrån och upp och öka medvetenheten om gemensamma frågor som för samman människor över gränser. Läs mer om Europeiska medborgarinitiativet här. 

Översikt

Publiceringsdatum
10 oktober 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige