Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel8 februari 2023Representationen i SverigeLästid: 4 min

Vad säger EU:s regelverk om insekter i mat?

EU-kommissionen ser till att nya livsmedel, t.ex. insekter, är säkra för konsumenterna och korrekt märkta. Innan ett nytt livsmedel får släppas ut på marknaden är det föremål för en strikt vetenskaplig säkerhetsbedömning.

På sociala medier har det nyligen spridits rykten kring att ett nytt EU-direktiv skulle tillåta insekter i mat, och att dessa endast skulle behöva märkas genom sitt latinska namn i innehållsförteckningen. Detta stämmer inte. Därför vill vi nu förklara vad som gäller kring insekter som livsmedel inom EU.

Konsumenterna får fritt bestämma vad de äter.

Det är dock viktigt att konsumenterna vet att det de äter är säkert. Med förordningen om nya livsmedel som antogs i januari 2023 ser EU-kommissionen till att nya livsmedel, t.ex. insekter, är säkra för konsumenterna och korrekt märkta. Innan ett nytt livsmedel får släppas ut på marknaden är det därför föremål för en strikt vetenskaplig säkerhetsbedömning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Detta visar återigen att EU har några av de strängaste livsmedelssäkerhetsreglerna i världen.

Frågor och svar gällande insekter i mat.

Hur godkänns ett nytt livsmedel?

 • Ett företag eller en livsmedelsföretagare ansöker först om godkännande hos EU-kommissionen.
 • För att bekräfta att det nya livsmedlet är säkert för konsumenterna uppmanar kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att göra en bedömning. Den har 9 månader på sig att slutföra den.
 • Inom 7 månader efter detta begär kommissionen ett yttrande från medlemsstaterna om utkastet till godkännandeakt. Om kvalificerad majoritet uppnås kan produkten släppas ut på marknaden.
 • Det befintliga systemet är mycket strikt och involverar många parter. 
 • Mer information finns här.

Vad är det exakt som godkänns?

 • Godkännandet gäller den produkt som företaget ansöker om. Den kan också omfatta särskilda användningsvillkor (t.ex. i vilka produkter det nya livsmedlet får användas och hur många gram som kan användas som ingrediens i dessa produkter), ytterligare särskilda märkningskrav och specifikationer. 
 • Om konsumtionen av produkten medför någon risk för allergier måste detta tydligt anges på etiketten.

Är insekter farliga för hälsan?

 • De nuvarande godkände insekterna är säkra att förtära. Nya livsmedel, såsom insekter, kan endast godkännas om de inte utgör någon risk för människors hälsa.

Kommer vi att äta insekter utan att veta om det?

 • Nej, insekternas namn måste finnas med i ingredienslistan i den färdigförpackade maten vi äter.
 • Dessutom måste det tydligt framgå att vissa av dessa produkter kan orsaka allergier.

Är det bra för miljön att äta insekter?

 • Konsumtionen av insekter väntas öka under 2000-talet med tanke på den ökande kostnaden och miljöpåverkan av att producera animaliskt protein, osäkerhet om livsmedel i vissa delar av världen och befolkningstillväxt med en ökande efterfrågan på protein.
 • I detta sammanhang hjälper konsumtionen av insekter konsumenterna att göra välgrundade val med särskild hänsyn till miljön.
 • Dessutom tyder vetenskapliga studier på att insekter är ett mycket näringsrik och hälsosam livsmedel med högt fett-, protein-, vitamin-, fiber- och mineralinnehåll

Och hur är det med allergier? Kan jag få reaktioner av att äta insekter?

 • Efsa drog slutsatsen att konsumtionen av de utvärderade insektsproteinerna potentiellt kan leda till allergiska reaktioner. Det kan särskilt vara fallet hos personer med redan existerande allergier mot kräftdjur, dammkvalster och i vissa fall blötdjur. Dessutom kan allergener från insektsfodret (t.ex. gluten) hamna i insekten som konsumeras.
 • Allergimärkning (t.ex. "denna ingrediens kan orsaka allergiska reaktioner hos konsumenter med känd allergi mot kräftdjur, blötdjur och produkter därav och mot dammkvalster") är obligatorisk för de fyra insekter som har godkänts sedan 2021.

Vilka insekter är tillåtna på marknaden?

Kommer vi att se fler insekter komma till marknaden?

 • Varje godkännande bedöms enligt ovan.
 • För närvarande finns det 8 ansökningar för insekter avsedda att marknadsföras i olika former, som för närvarande är föremål för en säkerhetsutvärdering av Efsa.

Måste alla caféer och restauranger lägga till information om att det finns insektsbaserade ingredienser i maten?

 • Obligatorisk livsmedelsinformation bör finnas tillgänglig för både färdigförpackade och icke färdigförpackade livsmedel. Indikationen av allergener är obligatorisk.
 • Det innebär att i fallet med en baguette eller bröd som kommer från bageriet och därmed inte är färdigförpackat måste obligatorisk information om allergener finnas tillgänglig och lättillgänglig för konsumenterna. Det är upp till medlemsstaterna att besluta om hur denna information ska ges till konsumenterna.

Mer information

Godkännande av livsmedel inom EU.

Godkännandet av insektsarten Alphitobius diaperionus i januari 2023

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Översikt

Publiceringsdatum
8 februari 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige