Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Sverige får nyckelroll när Europa ska bli fossilfritt med hållbara batterier

Northvolt Ett, Skellefteå. (Rendering)
Northvolt Ett, Skellefteå. (Rendering)
Northvolt

I en ambitiös plan satsar EU på att minska växthusgasutsläppen med 55% till 2030, jämfört med 1990. EU ska vara helt koldioxidneutralt 2050. Fossilfri energi är helt avgörande för att detta ska lyckas, och elektrifiering av samhället ses som en nyckel. Det räcker dock inte bara att producera grön energi, det måste också finnas ett sätt att lagra den på – det är här batterier kommer in i bilden.

Idag produceras den absoluta majoriteten av världens batterier i Östasien, men det kan finnas fördelar med att skapa en egen värdekedja inom Europa. Coronapandemin medförde stora utmaningar för försörjningskedjor världen över när nationella nedstängningar stoppade flöden av varor vilket påverkade alla steg längre ner i försörjningskedjan. Krisen visade de brister som kan uppstå när man är för beroende av en viss länk i värdekedjan. Med klimatkrisen i åtanke är globala försörjningskedjor inte heller klimatsmart då enorma transportsträckor ger stora klimatavtryck. Genom att ha en europeisk värdekedja dras kostnader och klimatavtrycket ned och det finns mer möjlighet till kontroll i hur etiskt och hållbart produkten produceras. Europa blir dessutom mer motståndskraftigt och flexibelt inför oväntade händelser.

För att Sverige och andra EU-länder ska kunna konkurrera med exempelvis Asien måste EU ha säker tillgång till råvaror, möjlighet till lokal produktion och fortsatt vara ledande inom hållbara innovationer. EU:s batteriallians (EBA) är en plan för att göra Europa till en konkurrenskraftig och hållbar aktör inom batteriindustrin. Målet är att skapa en komplett försörjningskedja inom Europa och leverera hållbara tekniska lösningar som dessutom ger ekonomiska fördelar.

Northvolt och EU

Ett av de företag som ingår i EU:s batteriallians är Northvolt. Företaget, som grundades 2016, producerar batterier till allt från fordon och elnät till elcyklar och borrar. Northvolt bygger nu Europas största batterifabrik, Northvolt Ett, i Skellefteå och har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Västerås. Gigafabriken får sin energi direkt från Skellefteälven. Northvolt är först i branschen med att göra alla steg i batteritillverkningen under ett och samma tak, vilket ger bättre kontroll över värdekedjan, större möjligheter till återvinning och minskade kostnader. När fabrikens står färdig kommer den att  täcka en större yta än Gamla stan i Stockholm och ha potential att skapa över 3000 jobb i regionen till år 2025. Fabriken kommer bli viktig för Europas batteriförsörjning då fokus är på hållbarhet och möjligheten till att bli cirkulär samtidigt som geografiska läget är positivt för snabbare och mer hållbar transport.

EU har i flera omgångar varit med att förverkliga Northvolts planer, via både stöd och lån.

  • Europeiska investeringsbanken (EIB) beviljade år 2018 ett lån på ca 530 miljoner kronor för utveckling av Northvolt Labs i Västerås, ett center för forskning, utveckling och demonstration av Northvolts produkter, produktions- och återvinningsprocesser.
  • 2020 beviljades ännu ett lån från EIB på ca 2.9 miljarder kronor för att utveckla Northvolt Ett, fabriken i Skellefteå.
  • I juni 2021 beviljades ett stöd från EU via Energimyndigheten på 238 miljoner kronor för att ytterligare utveckla Northvolt Labs.

“Utvecklingen av en konkurrenskraftig och grön värdekedja för batterier inom Europa bidrar inte bara till minskade utsläpp av växthusgaser genom att göra transport och elproduktion fossilfria, utan hjälper också till att skydda miljontals välbetalda jobb i europeisk industri mot ökande global konkurrens,”säger EIB:s vicedirektör Andrew McDowell om lånet till Northvolt 2020.