Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Goda exempel

EU-medlemskapet är värdefullt för Sverige och Sveriges befolkning. Här kommer vi att samla stora och små exempel som illustrerar hur samarbetet bidrar positivt till olika områden i samhället.

Goda exempel

Poträtt

Ukrainsk forskare får skydd och jobb i Sverige

Att hitta jobb i ett nytt hemland är en utmaning för många ukrainska flyktingar. Genom ett initiativ från Europeiska forskningsrådet fick en av dem, Nataliia Petryk, jobb på Karolinska Institutet där hon forskar om immunsystemet.
Coronavirus - Disinfection robots for hospitals

Svenska sjukhus får desinfektionsrobotar från EU

Skånes universitetssjukhus och Visby Lasarett har fått UV-desinfektionsrobotar, som köpts in av EU-kommissionen, för att hjälpa till att minska infektionsrisken och begränsa smittspridningen av covid-19.

Biodiversity - Idrolife project

EU-finansiering för miljövänlig fiskuppfödning

Med stöd från EU har det svenska företaget Gårdsfisk utvecklat en helt ny affärsidé: landbaserad fiskuppfödning som gör det möjligt att äta fisk utan att förstöra miljön. På köpet kommer en levande landsbygd när en ny näring växer fram i form av vattenbruk.
Vy över Stockholm

EIB stöder energieffektiva bostäder i Stockholm

EU:s bank EIB har tecknat ett låneavtal om 2,5 miljarder kronor (230 miljoner euro) med Stockholms stad för att stödja energieffektiva bostäder. Investeringen kommer att bidra till att 1 500 nya energieffektiva bostäder tillhandahålls i huvudstaden.
Landskap med byggnader

Smarta regioner - Skånes väg mot klimatneutralitet

Sju svenska städer, däribland Malmö och Lund, har minimerat sin användning av förorenande bränslen som bensin och naturgas. Lund har bland annat utvecklat ett helt nytt system för affärsresor där anställda har tillgång till en flotta av gröna fordon. Andra initiativ handlar om uppvärmning och...