Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Goda exempel

EU-medlemskapet är värdefullt för Sverige och Sveriges befolkning. Här kommer vi att samla stora och små exempel som illustrerar hur samarbetet bidrar positivt till olika områden i samhället.

Goda exempel

Svenska sjukhus får desinfektionsrobotar från EU

Skånes universitetssjukhus och Visby Lasarett har fått UV-desinfektionsrobotar, som köpts in av EU-kommissionen, för att hjälpa till att minska infektionsrisken och begränsa smittspridningen av covid-19.