Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
16 april 2024

Projekt bollplank – stöd vid uppsatsskrivande

Studenter, se hit!Du som är master- eller kandidatstudent och tänker skriva uppsats om ett ämne med koppling till EU-samarbetet har nu möjlighet att få feedback på din uppsats från ett bollplank – en person med lång erfarenhet av EU-frågor!

****OBS! Tidsfrist förlängd till 21 juni 2024!****

 

EU-kommissionens representation i Sverige driver projektet Bollplank tillsammans med Sveriges universitets och högskolors europeiska nätverk, SUHEN. Det övergripande syftet med projektet är att öka intresset för EU-frågor bland studenter, och i förlängningen även bidra till intresset för att inleda karriär inom EU:s institutioner. Bollplank förmedlar kontakten med svenska experter som under ditt uppsatsskrivande bidrar med sin kunskap och erfarenhet.

 

Du som väljer att skriva din kandidat- eller masteruppsats om EU-frågor kan via projektet Bollplank få kontakt med en person – ett bollplank – som kan ge värdefull information om ditt valda uppsatsämne.  

Ett bollplank ersätter inte din handledare som är utsedd av ditt universitet/högskola, men kan exempelvis ge information om  

 • hur en fråga behandlas på EU-nivå och av svenska myndigheter,  
 • hur EU-systemet fungerar,  
 • var man kan hitta mer information om en fråga.

Bollplanket kan också  

 • hjälpa till att hitta ytterligare kontakter,  
 • ge synpunkter på ett ämne/ en frågeställning.  

Projektet görs i samarbete med SUHEN, som är ett nätverk för studenter intresserade av EU-frågor. Låter det som något för dig? Då kan du bli medlem!

 

Ansökan:

Bollplanket och studenten bestämmer själva hur samarbetet ska organiseras, och upplägget kan variera beroende på studentens behov och bollplankets möjligheter att hjälpa till.

Du ansöker om ett bollplank genom att skicka ifyllt formulär till comm-rep-seatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-se[at]ec[dot]europa[dot]eu) med rubriken ”Bollplank”. Din ansökan kommer sedan att förmedlas till den person bland våra bollplank som är mest lämplig för dig. För studenter som skriver uppsats under höstterminen 2024 stänger anmälan den 21 juni 2024.

Ämnen som bollplanken har erfarenhet av:

Rättsliga och inrikes frågor

 • Gränsöverskridande brottslighet
 • Tillämpning av EU-rätten
 • Lagstiftning för att förhindra sexuella övergrepp online
 • Straffrätt och brottsoffer
 • Mänskliga/grundläggande rättigheter

Ekonomisk politik

 • Makroekonomiska prognoser 
 • Ekonomisk diplomati

Klimatpolitik

 • Agenda 2050

Kommunikation

 • Media och kriskommunikation 
 • EU-fonder och fondsamordning 
 • Desinformation 
 • Lobbyism inom EU

Personalpolitik

 • EU-kommissionens HR-strategi

EU och internationell handel

 • Världsordningen och handelsreglerna

Inre marknad

 • Arbete mot kartellbildning i olika sektorer
 • Konkurrensrätt

Konsekvensanalys och statistik

 • Konsekvensanalys inom EU 
 • Eurostat

Fiske

 • Fiskekvoter och miljöhänsyn

Forskning

 • Stärkande av hälsodiplomati på EU nivå 

Digitalisering

 • AI i EU:s institutioner
 • Hur kriget i Ukraina påverkar digitaliseringen 

Sociala och socioekonomiska frågor

 • Jämlikhet och jämställdhet