Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel16 januari 2024Representationen i SverigeLästid: 4 min

EIB finansierar Northvolts batterifabrik med över 1 miljard amerikanska dollar

Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer att finansiera Northvolts gigafabrik i norra Sverige med ett lånepaket på totalt strax över 1,038 miljarder amerikanska dollar (942,6 miljoner euro). 

Europas första gigafabrik för cirkulär batteriproduktion, Northvolt Ett, i Skellefteå

Lånepaketet är del av en projektfinansiering utan regress på 5 miljarder amerikanska dollar, som kommer att stödja utbyggnaden av Europas första gigafabrik för cirkulär batteriproduktion, Northvolt Ett, i Skellefteå. Det är den största gröna lånetransaktionen i Europa hittills.

EIB:s finansiering garanteras av Riksgälden och Europeiska kommissionens InvestEU-program och förmedlas delvis via affärsbanker som deltar i projektfinansieringen.

EIB har tidigare stöttat Northvolts demonstrationsanläggning i Västerås och det ursprungliga uppförandet av gigafabriken i Skellefteå, med stöd från Europeiska kommissionen.

Förväntas öka den årliga batteriproduktionskapaciteten till upp till 60 GWh

Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer att finansiera Northvolts gigafabrik i norra Sverige med ett lånepaket på totalt strax över 1,038 miljarder amerikanska dollar (942,6 miljoner euro). Finansieringen är en viktig del av lånefinansieringen på 5 miljarder amerikanska dollar som anskaffats för utbyggnaden av gigafabriken i Skellefteå, vilken tillkännagavs i dag. Utbyggnaden förväntas öka den årliga batteriproduktionskapaciteten till upp till 60 GWh. Transaktionen är det största gröna lånet som har tagits upp i Europa hittills och konmer att möjliggöra uppförandet av en helt integrerad cirkulär batteriproduktionsanläggning som aldrig tidigare har funnits utanför Asien.

Kommissionens viceordförande Maroš Šefčovič som ansvarar för Europeiska gröna given och the European Battery Alliance sade: 
– We mean business when it comes to Europe's battery industry. It is of strategic importance and a key battleground for global competitiveness. Northvolt, our battery pioneer, showcases that the EU has what it takes to build an innovative, sustainable and globally competitive battery ecosystem. I am proud of Northvolt's success story as well as of other 160 industrial projects taking shape across the entire value chain, while promoted under the European Battery Alliance. The EIB's role is indispensable. We need to be strategic, bold, agile.

EIB:s viceordförande Thomas Östros säger:
– EIB har, med uppbackning från Europeiska kommissionen, gett stöd till Northvolt från första början; från finansiering av demonstrationsanläggningen i Västerås 2018 till den första fasen av gigafabriken i Skellefteå. Vi såg tidigt Northvolts potential och betydelse för den energiomställning som måste göras. Vi bör inte underskatta vikten av den här typen av projekt för att uppnå ett klimatneutralt Europa, och som EU:s klimatbank är vi nu glada över att fortsätta vårt stöd till utbyggnaden.

Av EIB:s finansieringspaket garanteras 500 miljoner amerikanska dollar (453,6 miljoner euro) av Riksgälden, och ytterligare 400 miljoner amerikanska dollar (362,9 miljoner euro) garanteras inom Europeiska kommissionens InvestEU-program. Avslutningsvis kommer 138,7 miljoner amerikanska dollar (126,1 miljoner euro) av paketet på totalt 1,0387 miljarder amerikanska dollar att tillhandahållas i form av förmedlade lån till Northvolt via deltagande affärsbanker.

Northvolts medgrundare och VD Peter Carlsson kommenterade: 
– Denna finansiering är en milstolpe för den europeiska energiomställningen. Den innebär att vi kommer att kunna utnyttja Northvolt Etts fulla potential och visar att cirkulära, hållbara affärsmetoder är avgörande för att nå framgång inom dagens industri.

Under 2018 gav EIB ett lån på 52,5 miljoner euro för att stödja uppförandet av Northvolts demonstrationsanläggning, med stöd från EU:s InnovFin-program, vilket senare åtföljdes av ett lån på 350 miljoner amerikanska dollar (319 miljoner euro) för den första fasen av gigafabriken Northvolt Ett, med uppbackning från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är föregångaren till InvestEU-programmet. Transaktionen bidrar även till de mål som anges i industriplanen för den gröna given, som ska ge stöd för uppbyggnaden av EU:s tillverkningskapacitet för nettonollteknik, som behövs för att nå EU:s ambitiösa klimatmål.

Bakgrundsinformation

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar också till att mobilisera privata investeringar för EU:s politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen. InvestEU sammanför många olika finansiella EU-instrument under ett tak som tidigare funnits tillgängliga för att stödja investeringar i Europeiska unionen, och gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden genomförs genom genomförandepartner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. EIB stöder den europeiska batteriproduktionen i samtliga led av försörjningskedjan, från FoU till materialåtervinning. Mer information om EIB:s tidigare stöd till Northvolt finns här.

Northvolt grundades 2016 i Stockholm. Företaget är först med att utveckla en hållbar batteritillverkningsmodell och har tagit emot 55 miljarder amerikanska dollar i ordrar från viktiga kunder, däribland BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars och Volkswagen Group. Företaget levererar nu batterier från sin första gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå och från sitt FoU- och industricampus Northvolt Labs i Västerås, med hjälp av mer än 5 000 anställda i Sverige, Tyskland, Norge, Polen, Portugal, USA och Kanada.

Läs mer. 

Översikt

Publiceringsdatum
16 januari 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige

Kontakter

Veerle NUYTS

Namn
Veerle NUYTS
Organisation
EU-kommissionen - presskontakt
E-post
Veerle [dot] NUYTSatec [dot] europa [dot] eu
Mobil
+32 2 299 63 02

Flora MATTHAES

Namn
Flora MATTHAES
Organisation
Europeiska kommissionen - presskontakt
E-post
flora [dot] matthaesatec [dot] europa [dot] eu
Mobil
+32 2 298 39 51