Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel23 april 2024Representationen i SverigeLästid: 2 min

Elda trädgårdsavfall, vad säger reglerna?

Får man elda sitt trädgårdsavfall eller inte? Vad säger EU-reglerna? Diskussioner i media handlar om huruvida EU-bestämmelser som trädde i kraft i Sverige vid årsskiftet förbjuder dig att elda löv och grenar på tomten. Men vad gäller? Vi reder ut.

Vad säger EU-reglerna?

Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) är medlemsländerna sedan januari 2024 skyldiga att se till att bioavfall, till exempel trädgårds- eller matavfall, antingen sorteras och återvinns vid källan, exempelvis genom kompostering, eller samlas in separat och inte blandas med annat avfall.

EU:s miljöregler reglerar inte om sorterat bioavfall, särskilt trädgårdsavfall, kan brännas eller inte. Nationella, regionala eller lokala regler avgör om det kan brännas eller inte och under vilka omständigheter.

Varför har EU avfallsregler?

Som en del av den gröna given ska EU:s avfallsbestämmelser skydda miljö och folkhälsa, samt bidra till den cirkulära ekonomin genom att använda resurserna så effektivt som möjligt. Statistik visar att varje europé producerar 5 ton avfall per år och bara 38 procent av avfallet återvinns.

Bioavfallet uppgår till 180 kilo per person och år, och trots att tekniken finns för att omvandla detta till resurser i form av bioenergi, rötrester (digestat) och organisk kompostering, hamnar en stor del av bioavfallet i många EU-länder fortfarande på soptippar där det avger metan, en kraftig växthusgas.  

Vad säger de svenska reglerna?

Bioavfall ska i första hand materialåtervinnas enligt den svenska avfallsförordningen (2020:614), , men kommunerna kan besluta om undantag. Enligt Naturvårdsverkets bedömning kan kommunerna tillåta eldning av trädgårdsavfallet om de anser att fördelarna överväger nackdelarna.

Det kan bland annat handla om att återvinningen medför oskäliga ekonomiska kostnader, att det inte är tekniskt genomförbart eller att miljönyttan inte är tillräckligt stor.

Kontrollera därför med kommunen där du bor vad som gäller i ditt fall.

Får man elda bioavfall i majbrasor?

Enligt de svenska bestämmelserna får kommunerna ge dispens från förbudet mot att förbränna sorterat bioavfall i samband med offentliga tillställningar under förutsättning att det inte skadar människors hälsa och miljö. Dispensen får gälla en viss mängd avfall, under en viss begränsad tid och på en särskilt angiven plats.

Länkar

Läs mer om EU:s avfallsregler: Waste and recycling - European Commission (europa.eu)

Läs mer om reglerna och den svenska tolkningen av bestämmelserna via Naturvårdsverkets webbplats: Frågor och svar om bioavfall (naturvardsverket.se)

Översikt

Publiceringsdatum
23 april 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige