Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Språkfrågor

EU har 24 officiella språk. Svenska är ett av dem. EU ser flerspråkighet som en tillgång.

Språken i EU

EDL logotyp

 

EU har 24 officiella språk. I och med Sveriges och Finlands medlemskap år 1995, är svenska ett av dem. Det finns två anledningar till att EU har 24 officiella språk:

  • Dels ska medborgarna i alla medlemsstater kunna förstå EU-lagstiftningen.
  • Dels ska de kunna använda det egna språket i sina kontakter med EU:s olika institutioner. Detta innebär också att ledamöterna av Europaparlamentet har rätt att använda sitt eget språk.

EU ser dessa språk som en tillgång. Målen är att:

  • bevara den språkliga mångfalden, även de regionala språken och minoritetsspråken,
  • uppmuntra medborgarna att lära sig andra länders språk,
  • utveckla bra metoder för språkundervisning och språkinlärning.

Mer information finns samlad på EU:s språkportal

Vill du ha mer information? Har du några andra frågor?

På Europeiska kommissionens representation i Sverige finns det en DGT-STOCKHOLMatec [dot] europa [dot] eu (handläggare) som arbetar heltid med språkfrågor.

Även om många är överens om att alla borde kunna tala ett främmande språk så är det i många länder bara hälften av befolkningen som kan det. Sällan har väl möjligheterna varit större att arbeta eller studera i ett annat europeiskt land, men många har så bristfälliga språkkunskaper att de tvingas avstå. Globalisering och förändrade ägande- och organisationsstrukturer i näringslivet innebär att medborgarna behöver allt bättre språkkunskaper för att kunna arbeta i det egna landet.

Europa har en stor språkskatt – det finns över 200 europeiska språk, för att inte tala om alla andra språk som talas av medborgare vars familjer kommer från andra kontinenter. Detta är en viktig resurs som bör tas till vara, användas och vårdas. Att lära sig andra människors språk är ett sätt att lära sig förstå andra bättre och överbrygga kulturella skillnader. Och självklart är du aldrig för gammal för att lära dig ett nytt språk!

Här hittar du roliga tips och bra information om språk.

Översättningstävlingen Juvenes Translatores

Juvenes translatores
Europeiska unionen, 2021

 

Om du tycker det är roligt med främmande språk kan vår årliga översättningstävling Juvenes Translatores, som anordnats sedan 2007, vara något för dig. Tävlingen vänder sig till 17-åringar och deltagarna väljer själva vilka två språk de vill översätta mellan.

Via länken nedan kan du hitta all information om 2023 års upplaga. Anmälningsperioden inleddes den 4 september 2023 kl. 12.00, och anmälan skulle vara inlämnad senast den 16 oktober 2023 kl. 12.00.

Deltagande skolor i 2023 års tävling: Lista över deltagande skolor 2023: Juvenes Translatores .Årets upplaga av tävlingen ägde rum den 23 november 2023. Vinnaren tillkännagavs via live-stream torsdagen den 8 februari kl. 11.15 svensk tid!

Läs intervjun med Sveriges vinnare i 2023 års översättningstävling Juvenes Translatores, Ivar Lasses från Tumba Gymnasium.

Europeiska språkdagen

EDL logotyp

 

Europeiska språkdagen infaller den 26 september varje år. Syftet är att

  • göra allmänheten uppmärksam på hur viktigt och roligt det är att lära sig språk,
  • öka medvetenheten om ALLA de språk som talas i Europa,
  • uppmuntra till ett livslångt lärande av språk.

Här hittar du mer information om Språkdagen 2024 - med språkcafé och tävling.

Translating Europe Workshop – ”Hur ett EU-direktiv blir till ur terminologisynvinkel” **Se och lyssna i efterhand**

Translating Europe 2023

 

Vilka är egentligen "de där i Bryssel" som vill bestämma allt? Och varför använder de så konstiga ord? Den 25 april 2023 anordnade EU-kommissionens svenska språkavdelning en svenskspråkig Translating Europe Workshop – en virtuell heldag om hur ett EU-direktiv blir till och om hur terminologin i en rättsakt växer fram!

Den ägde rum i form av ett webbinarium på Zoom den 25 april 2023 kl. 8.30−16.00 (svensk tid).

Nu går det att lyssna på webbinariet i efterhand, via länkarna nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=VjlxDc3wKvo (Del 1 – förmiddagspasset)

https://www.youtube.com/watch?v=C1U4l9uQAZc (Del 2 – eftermiddagspasset)

Webbinariet inleddes med en översikt över hur lagstiftningsarbetet i EU går till, på engelska. Sedan möter vi de svenskspråkiga aktörerna vid olika EU-institutioner – översättare, terminologer och juristlingvister, som ger EU en svensk röst. Ett direktiv är dock inte klappat och klart när lagtexten är färdigställd i Bryssel, utan sedan tar ett intensivt arbete vid i medlemsländerna, där direktivet ska införlivas i den nationella lagstiftningen. Därför får vi även lyssna till svenska och finländska myndighetsanställda, som berättar mer om det juridiska och lingvistiska arbetet med EU-direktiv i Sverige respektive Finland.

Det fullständiga programmet finns här.