Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev22 september 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 22 september 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson framför en svensk flagga och en EU-flagga
Europeiska unionen, 2022 / Jonathan Nackstrand

Kära EU-intresserade,

Återigen står den ryska brutaliteten i Ukraina i centrum. De obeskrivliga bilderna från massgravarna utanför staden Izium talar sitt tydliga språk. De skyldiga måste ställas till svars och därför är just utredningarna av de ryska krigsförbrytelserna av stor betydelse. Det ryska aggressionskriget är också i centrum under mötena i FN:s generalförsamling i New York denna vecka där stats- och regeringschefer från hela världssamfundet deltar. Rysslands brott mot internationell rätt och mot de värderingar som FN står för är flagranta. Att inget medlemsland i FN kan ställa sig neutral till detta var något som inte minst Frankrikes President Emmanuel Macron klargjorde i sitt mycket tydliga anförande. Han tryckte särskilt på att det ryska agerandet handlade om oacceptabel imperialism. Gårdagens och dagens besked från Putin om fejkade folkomröstningar i de ockuperade områdena och beslutet om partiell rysk mobilisering är en allvarlig upptrappning. Reaktionen från Europeiska unionen är entydig; fördömande av de ryska besluten och fortsatt och förstärkt stöd till Ukraina. Men Putins förhoppningar grusas steg för steg. På slagfältet pressas hans styrkor tillbaka, internationellt är Ryssland allt mer isolerat och ekonomin kraftigt försvagad. Hans försök att genom gasvapnet splittra Europeiska unionen och slå in en kil mellan Europa och USA har lett till det motsatta. Just den transatlantiska sammanhållningen i stödet till Ukraina är särskilt väl förankrad.

Kommissionens beslut om att föreslå att 7.5 miljarder Euro stödet till Ungern var första gången som den nyligen beslutade konditionalitetsmekanismen tillämpas. Den är viktig för att värna om att de betydande medel som de europeiska skattebetalarna ställer till EU:s förfogande används på ett korrekt sätt. Här finns allvarliga brister i Ungern bland annat vad gäller offentlig upphandling och självständig finanskontroll. Förslaget går nu vidare till rådet för beslut med kvalificerad majoritet. Parallellt fortsätter diskussionerna med Ungern och nästa avstämning blir den 16 november då Ungern utlovat att bristerna skall vara åtgärdade.

 

Kommissionen antog den 16 september en europeisk mediefrihetsakt som ska skydda mediernas mångfald och oberoende. Den föreslagna förordningen innehåller bland annat skyddsåtgärder mot politisk övervakning och politisk inblandning i redaktionella beslut. Fokus ligger på oberoende och stabil finansiering av public service samt på insyn i medieägande och fördelning av statlig annonsering. Den innehåller också åtgärder för att skydda det redaktionella oberoendet och offentliggöra intressekonflikter. Kommissionen föreslår en vakthund i form av en oberoende europeisk medienämnd där de nationella media myndigheterna ingår. Nämnden skall t.ex kunna göra yttranden om nationella åtgärder och beslut som påverkar mediemarknaden.

 

Representationen tillsammans med Lunds kommun och Lunds universitet anordnade EU-dagar i just Lund den 20-21 september. Kommissionär Ylva Johansson deltog och höll ett uppskattat inledningsanförande som betonade bland annat allvaret i den ryska aggressionen och utmaningarna i kampen mot internationell brottslighet och i synnerhet den allt ökande sexuella exploateringen av barn, länk till talet. Finlands tidigare statsminister gjorde en övergripande betraktelse om tillståndet i Unionen. Därutöver hölls ett antal seminarier på olika teman. Dagarna var välbesökta och diskussionerna och samtalen intensiva. 

 

Christian Danielsson

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
22 september 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige