Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev29 september 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 29 september 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson framför en svensk flagga och en EU-flagga
Europeiska unionen, 2022 / Jonathan Nackstrand

Kära EU-intresserade,

Det går dåligt för Putin i anfallskriget mot Ukraina. Det är i sig välkommet. Ytterst handlar det om att Ukraina vinner kriget. Men det är till stora kostnader i lidande och förstörelse. Putin väljer nu att ytterligare eskalera genom att mobilisera, hota med kärnvapen och lägga beslag på ockuperade områden i Ukraina. De falska folkomröstningarna och de förestående annekteringarna kräver skarpa fördömanden och reaktioner från omvärlden och det är bakgrunden till det sanktionspaket som kommissionens president Ursula von der Leyen presenterade igår. Förslaget innebär en utvidgning av sanktionerade individer, bland annat till de som varit delaktiga i de falska folkomröstningarna och individer som medverkar till att kringgå beslutade sanktioner. Paketet innefattar också ytterligare handelsrestriktioner och ett pristak för rysk olja som säljs till tredje land. Kostnaden för Ryssland kommer att vara betydande och de utvidgade sanktionerna kommer att ytterligare försvåra de ryska krigsansträngningarna. Det är viktigt att medlemsländerna snabbt fattar beslut så att det nya sanktionspaketet också kommer på plats. 

Fattigdom är en verklighet för allt för många i Europeiska unionen. 2021 beräknades över 90 miljoner leva på eller under fattigdomsnivå. Det är bakgrunden till det förslag på rekommendation om en adekvat minimiinkomst som EU-kommissionen presenterade igår. Förslaget kommer säkert leda till kritik i Sverige på temat att detta är nationell kompetens och inget som skall behandlas på EU-nivå. Så kan man naturligtvis se på saken. Men det går också att se det som ett instrument för att få alla medlemsländer att ta sitt ansvar. En effekt av fattigdom är nog det tiggeri av medborgare från andra medlemsländer som vi också har i Sverige. Det skulle säkert minska om minimiinkomsten i ursprungslandet vore adekvat. 

Imorgon fredag behandlar rådet EU-kommissionens förslag till åtgärder på energiområdet. Energiministrarna väntas då besluta om verkningsfulla insatser för att minska elpriset och frigöra resurser för att stödja hushåll och företag som särskilt drabbas av de höga elpriserna. 

Slutligen så arrangerade vi den 27 september ett ”språkcafé” tillsammans med universitets och högskolerådet, en rad ambassader och kulturinstitut. Språkcaféet samlade 600 elever från 19 Stockholmsskolor som under dagen fick tillfälle att bekanta sig med 24 europeiska språk. Det var minst sagt en dynamisk och rolig dag. Dagen innan, som var den Europeiska språkdagen, hade vi en heldag med språklärare från hela landet. Båda aktiviteterna syftade till att öka intresset för att studera språk, något som är särskilt angeläget i just Sverige eftersom det idag går att avsluta gymnasiet med kunskaper i endast engelska.

 

Christian Danielsson

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
29 september 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige