Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev6 oktober 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 6 oktober 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson framför en svensk flagga och en EU-flagga
Europeiska unionen, 2022 / Jonathan Nackstrand

Kära EU-intresserade,

Mot slutet av denna vecka hålls två viktiga möten i Prag. På torsdag träffas 44 europeiska stats- och regeringschefer inom ramen för Europeiska politiska gemenskapen. Denna konstellation har sitt ursprung i ett franskt initiativ från maj i år och samlar ledare från hela Europa och inte bara från EU. De direkta och indirekta effekterna av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina kommer att stå i centrum för mötet och det blir ett tillfälle att manifestera europeisk solidaritet med Ukraina vilket inte minst är viktigt i ljuset av Rysslands rättsvidriga bluffomröstningar i ockuperade områden följt av den olagliga annekteringen av Ukrainska territorier. Mötet kommer också att diskutera de utmaningar som kriget har fört med sig för energiförsörjningen och ekonomin. Det är av värde att europeiska ledare får möjlighet att på detta sätt träffas och diskutera gemensamma utmaningar och det är särskilt viktigt i dessa orostider. 

Dagen efter träffas EU-ländernas stats-och regeringschefer i ett informellt möte. Också här står Rysslands anfallskrig i centrum. President Zelensky kommer att digitalt inleda den diskussionen och det kommer att ställas krav på fortsatt och utökat stöd från Europeiska unionen. Det handlar dels om ekonomiskt stöd där det månatliga behovet av extern finansiering av den ukrainska staten beräknas till 5 miljarder dollar. Det handlar också om sanktionerna mot Ryssland där medlemsländerna kommit överens om ett åttonde paket samt militärt och humanitärt stöd. Just stödet från EU och övriga partners är nu viktigare än någonsin, givet de stora ansträngningar som Ukraina gör för att driva ut de ryska inkräktarna. Mötet kommer också att blicka framåt mot återuppbyggnaden av Ukraina den dag som kriget är över.

En annan fråga som kommer upp är energikrisen och särskilt de skenande elpriserna som är direkt kopplade till det skadliga beroendet av rysk gas och olja. En hel del har redan gjorts gemensamt. Gaskonsumtionen har minskat med 10 % och importen av rysk gas har minskat med 40 %. Importen av gas från USA, Norge och andra pålitliga producentländer har ökat. Gaslagren i EU är fyllda till 90 % och EU har beslutat om det omfattande stödprogrammet RePowerEU, Senast i fredags fattade medlemsländerna därtill beslut om ytterligare åtgärder för att minska elförbrukningen när elen är som dyrast och om nödåtgärder för lägre elpriser och för att minska de negativa effekterna för konsumenter och företag.  

Många medlemsländer har därutöver vidtagit nationella åtgärder, senast Tyskland med ett massivt statsstöd på upp till 200 miljarder euro, för att motverka effekterna av höga elpriser för företag och hushåll. För de företag som får sådant nationellt stöd innebär det en konkurrensfördel gentemot företag i länder som inte har samma möjligheter. Därmed riskeras skadliga effekter på den så viktiga jämna spelplanen för den inre marknaden. Det är helt enkelt inte längre endast effektivitet och konkurrenskraft som blir avgörande. Detta är bakgrunden till den oro som finns hos många medlemsländer och som tar sig uttryck i att argumentera för mer av gemensamma åtgärder. Vissa argumenterar för att sätta tak för priset på gas som används för att generera el. Andra argumenterar för mer gemensamma resurser för att den vägen få en rättvis fördelning av stödåtgärderna. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt sig vara redo att diskutera ett tak för gaspriset och att öka finansieringen av RePower EU.

Sabotaget mot Nord Stream är en annan fråga som på svenskt och danskt initiativ kommer att tas upp på mötet. Kommissionen föreslår en fempunktsplan för att stärka Europas förmåga och beredskap att stå emot just hotet mot strategisk infrastruktur. Det handlar om uthållighet, stress testning av sådan infrastruktur, förstärkt kapacitet genom unionens civilskyddsmekanism, förstärkt satellitövervakning och fördjupat samarbete med NATO, USA och andra partners. 

 

Christian Danielsson

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
6 oktober 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige