Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev1 december 2021Representationen i SverigeLästid: 1 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 1 december 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson
Christian Danielsson
EU-kommissionen i Sverige

Kära EU-intresserade,

Denna vecka lägger EU-kommissionen fram förslaget om ”Global Gateway”. Initiativet handlar om att den Europeiska Unionen samlat erbjuder ett fördjupat samarbete kring investeringar i hård och mjuk infrastruktur med partnerländer i EU:s grannskap, Afrika, Latin Amerika och Asien. Utgångspunkten är ömsesidigt intresse. Områdena är kommunikationer, digitalisering, grön omställning, handel, god förvaltning och kompetensförsörjning. Medlen är finansiering, tekniskt bistånd och att EU:s institutioner och medlemsländer arbetar som ett team, ett Team Europe. Genom att arbeta tillsammans blir effekten mer kraftfull. Jag vet av egen erfarenhet från min tid som generaldirektör med ansvar för relationerna med grannländerna att genomslaget för EU blir betydligt större när agerandet är samfällt. EU:s biståndsinstrument Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI), med en total volym om 79 miljarder euro för perioden 2021 till 2027, kommer att vara av stor betydelse. Under NDICI finansieras bland annat en särskild garantifond om 40 miljarder euro, EFSD+, som syftar till att mobilisera privata investeringar genom att minska risken. Fonden kommer att vara av särskild betydelse för projekten under Global Gateway. Politiskt är Global Gateway en stark signal om EU:s vilja till ömsesidigt samarbete som en kontrast mot att skapa beroenden och initiativet kan ses som ett europeiskt svar på Kinas Belt and Road.

 

Pandemin står fortsatt högt på dagordningen. Mutationen Omikron är oroande. Den är uppenbart mycket smittsam och det är ännu oklart om och hur vaccinet biter på den liksom hur allvarlig mutationen är för de som drabbas. Just detta arbetar nu de europeiska institutionerna i samarbete med partnerländerna och världshälsoorganisationen WHO med att få svar på. I avvaktan på detta är det särskilt viktigt att begränsa smittspridningen vilket är bakgrunden till rekommendationerna om flygbegränsningar från södra Afrika. Parallellt fortsätter smittspridningen av deltavarianten i flera medlemsländer mycket beroende på att det fortsatt är en oroande stor minoritet som inte vaccinerats. Det blir viktigt att en tredje dos snabbt rullas ut.

 

Slutligen är 77 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade och 821,1 miljoner doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC,  30/11 2021)

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
1 december 2021
Upphovsman
Representationen i Sverige