Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev1 december 2022Representationen i SverigeLästid: 4 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 1 december 2022

Erik von Pistohlkors krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Montage EU-flagga och svensk flagga

Kära EU-intresserade,

 

Välkommen till december månad! Hade detta varit en adventskalender hade luckorna bjudit på en inblick i jobbet på representationen, en snusdosa, ungerska milstolpar, bioplast och paket med andra förpackningar, hälsohälsningar, en blombukett till Skellefteå och ett par ackord från julkonserten. Nu är det en krönika, men håll till godo ändå!

EU-kommissionen har representationskontor i alla EU-länders huvudstäder, och i några andra städer i de stora länderna. Vårt uppdrag är att både informera och informeras, att föra vidare det som händer i Bryssel till Sverige och det som händer i Sverige till Bryssel och våra kollegor där.

I början av veckan var jag i Bryssel och deltog i en konferens för cheferna på alla representationer som hålls regelbundet. Vi blev uppdaterade på de mest aktuella sakområdena som Ukraina, rättsstatsprinciper, energi och den gröna omställningen, för att nämna några. Det var givetvis stort intresse for Sverige i och med ordförandeskapet och jag fick redogöra för hur förberedelserna fortlöper. Vi hade också ett givande möte tillsammans med cheferna för Europaparlamentets kontor i medlemsländerna där fördjupat samarbetet inför Europavalet 2024 diskuterades ingående och resulterade i flera intressanta förslag.

Många har under helgen noterat den diskussion som uppstod om skatt på snus efter att ett läckt dokument cirkulerat i pressen. EU-kommissionens kommande tobaksförslag innebär inget förbud av svenskt snus. Sverige behåller rätten att bestämma nivån på nationell skatt, inklusive moms på snus. Se klipp från presskonferensen där detta kommenteras.

I EU-kommissionens uppgifter ingår att skydda EU:s budget. Därför granskas rättssäkerheten i medlemsländerna i förhållande till hur unionens medel används. Tidigare i höst föreslog kommissionen att en stor del av utbetalningarna till Ungern skulle frysas i väntan på åtgärder för ökad rättssäkerhet. Ungern har nu återrapporterat om arbetet som gjorts. Kommissionen konstaterar att det trots de åtgärder som vidtagits fortfarande finns en fortsatt risk för EU:s budget.  Ungerns återhämtningsplan godkänns i dag, men inga utbetalningar kommer att göras innan landet nått de milstolpar som överenskommits.

Den här veckan kom ännu ett paket med förslag kopplade till den gröna given. Det handlar dels om förpackningar dels om så kallad bio-plast. Biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast dyker allt oftare upp i vår vardag som alternativ till konventionell (fossilbaserad och icke biologiskt nedbrytbar) plast. Den används i förpackningar, konsumentvaror och textilier samt i andra sektorer. Det är lätt att tro att den är miljövänlig, eftersom den beskrivs som ”bio-”. Detta stämmer i viss mån, men endast om särskilda hållbarhetsvillkor är uppfyllda.

I genomsnitt genererar varje europé nästan 180 kg förpackningsavfall per år. Förpackningar är ett av de största användningsområdena för nya material, eftersom 40 % av den plast och 50 % av det papper som används i EU blir till förpackningar. För konsumenterna kommer de nya reglerna att medföra fler återanvändbara förpackningsalternativ, stopp för onödiga förpackningar och enklare återvinning. För industrin kommer de att skapa nya affärsmöjligheter särskilt för mindre företag, minska behovet av nya material, öka Europas återvinningskapacitet och göra oss mindre beroende av primära resurser och externa leverantörer. De ska hjälpa förpackningssektorn att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Under veckan har också en rapport om hälsoberedskap presenterats. Den bygger vidare på lärdomarna från pandemin och det arbete som gjorts för att stärka beredskapen och insatserna. I den identifieras också nya utmaningar för folkhälsomyndigheterna, med en beskrivning av de konkreta åtgärder som kommissionen kommer att vidta för att direkt hantera dem.

Kommissionen har också antagit en ny EU-strategi för global hälsa. Strategin ska öka hälsosäkerheten globalt och bidra till en bättre hälsa för alla i en föränderlig värld. Med strategin fördjupar EU sitt ledarskap och bekräftar sitt ansvar att på ett mer direkt sätt ta itu med viktiga globala utmaningar och ojämlikheter på hälsoområdet: den hittills ofullbordade agendan på områdena global hälsa och bekämpning av hälsohoten i pandemiernas tidevarv.

Vi vill passa på att gratulera Skellefteå, som fått utmärkelsen Access City Award  för arbetet som görs för att göra staden lättillgänglig för alla.

Till sist: Vi är överväldigade av det stora intresset för den julkonsert vi arrangerar tillsammans med 22 ambassader och kulturinstitut den 12 december. Biljetterna gick åt på några timmar. Konserten kommer att filmas, så de som inte deltar på plats kommer i efterhand att kunna ta del av sångarglädjen.

 

Erik von Pistohlkors
Tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
1 december 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige