Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev10 november 2021Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 10 november 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson
Christian Danielsson
EU-kommissionen i Sverige

Kära EU-intresserade,

COP26 går in i sina sista intensiva förhandlingsdagar, nu när ministrarna kliver in på scenen igen. Vissa positiva framsteg har nåtts under första veckan som är väl värda att lyfta fram. 100 länder har kommit överens om att minska utsläppen av metangas med minst 30% till 2030. Länderna som nu har anslutit sig står tillsammans för närmare hälften av metanutsläppen och inkluderar t.ex. Brasilien. Tyvärr har dock stora utsläppare som Kina, Ryssland och Indien ännu inte skrivit på uppgörelsen. Ett annat positivt initiativ är att drygt 130 länder har enats om att motverka skogsskövling och att återställa områden som har avverkats. Även här gäller år 2030 som mål och Brasilien, Kina, Colombia, Indonesien, Ryssland och USA finns med bland de länder som har anslutit sig till avtalet, som tillsammans har omkring 85 procent av världens skogar inom sina gränser. 40 länder har också enats om att fasa ut kol, vilket är mycket positivt, även om kolländer som USA och Kina inte finns med i den gruppen - ännu. Positivt är också alla åtaganden och initiativ som näringslivet har aviserat under första veckan som tex First Movers Coalition, med svenska aktörer som Vattenfall, SSAB, Scania och Volvo Group.

 

Men det ligger dock en hel del kvar på förhandlingsbordet denna sista vecka. Viktigast här är att man når en överenskommelse om finansiering och om regelboken. EU är en av de få som har levt upp till sina finansieringsåtaganden. Nu måste fler länder visa att de menar allvar så att de 100 miljarder dollar per år som har utlovats till utvecklingsländer också kan levereras. Vad gäller ”regelboken” handlar det om tre saker som måste lösas ut – ett regelverk för utsläppshandel på basis av Parisavtalets artikel 6, gemensamt rapporteringssystem och gemensamma tidsramar för de nationella klimatåtagandena. Förhoppningen är att avsluta förhandlingarna på fredag, men erfarenheten visar att de ofta drar över på lördagen och ibland även söndagen.

 

På torsdag är det helgdag i större delen av Europa, när Vapenstilleståndsdagen, slutet på första världskriget, högtidlighålls. Tillsammans med Svenska Europarörelsen, Svenska Paneuropaföreningen och Europaparlamentet uppmärksammar vi denna viktiga dag med ett arrangemang i Europahuset. Välkommen att lyssna på samtalet ”Från ”Aldrig mera krig” till ”Många flera krig”” antingen i Europahuset eller på Facebook.

 

Slutligen är 75,8 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade och 777,3 miljoner doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC, 10 november)

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
10 november 2021
Upphovsman
Representationen i Sverige