Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev14 december 2021Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 14 december 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson
Christian Danielsson
EU-kommissionen i Sverige

Kära EU-intresserade,

På torsdag träffas Europeiska rådet. Frågor som står på dagordningen är: pandemin givet den ökade smittspridningen, energipriserna, säkerhets- och försvarspolitik mot bakgrund av arbetet med EU:s så kallade strategiska kompass, externa aspekter av migration, Belarus och Ukraina. Den ryska hotfulla militära upptrappningen vid den ukrainska gränsen kastar sin skugga över mötet. Signalerna till Ryssland har varit tydliga från EU, USA och senast G7-ländernas utrikesministrar. Ytterligare rysk militär aggression mot Ukraina kommer att få mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser för Ryssland.

 

Mötet med Europeiska rådet föregås av ett toppmöte i det östliga partnerskapet. Det syftar till att stärka banden med EU:s östliga grannar genom fördjupat samarbete på en rad områden. Ledarna för Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina deltar tillsammans med ledarna från EU:s 27 medlemsländer och Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Belarus, som tidigare ingick i det östliga partnerskapet beslutade i juni i år att avbryta sitt deltagande.

 

Samarbetet, som sjösattes våren 2009, har levererat på en rad områden i allt ifrån fördjupade frihandelsavtal och visafrihet med Ukraina, Georgien och Moldavien till konkreta infrastrukturprojekt och förstärkt samarbete ”people to people”. Toppmötet kommer att lägga fast den övergripande inriktningen för samarbetet de kommande åren, men vi kan räkna med att också här kommer oron över den ryska militära upptrappningen att vara närvarande både i och utanför mötesrummet. 

 

EU-kommissionen kommer denna vecka att lägga fram två viktiga paket som båda är en del av den gröna omställningen. Det första paketet handlar om effektiva och klimatsmarta transporter, TEN-T (Trans-European Transport Networks). Paketet innehåller förslag om en omfattande utbyggnad av det transeuropeiska nätverket för järnvägstransporter, inklusive fler höghastighetslinjer både för person och godstrafik, avveckling av nationella hinder för järnvägstransporter, ökad digitalisering av transportsystemet och förbättrade bokningssystem för internationella resor med tåg. Transportpaketet innehåller också förslag på hur transportsystemen inom städer kan bli bättre och grönare.

 

Det andra paketet handlar om  energi och klimat och omfattar förslag rörande gas- och energipriser, båda viktiga underlag för Europeiska rådets diskussion senare i veckan. Det innehåller initiativ om dekarbonisering av gasmarknaden, investeringar i vätgas, energisäkerhet och hur förnyelsebar energi bäst kan anslutas till elnätet. Andra förslag handlar om byggnaders energiprestanda, begränsningar av metanutsläpp, och om att minska CO2 utsläpp från jordbruket.

 

Låt mig slutligen göra lite reklam för representationens podd Vårt Europa. Det senaste avsnittet, som släpps idag, är ett samtal med Carl Bildt om europeiska utmaningar på det utrikespolitiska området lyssna på avsnittet här.

 

Slutligen är 78 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade och 868,8 miljoner doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC, 14/12 2021)

 

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
14 december 2021
Upphovsman
Representationen i Sverige