Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev16 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 16 mars 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Det ryska anfallskriget mot Ukraina går nu in på sin tredje vecka. Lidandet är gränslöst. Vi imponeras av det ukrainska motståndet och inte minst president Zelinskyjs ledarskap. Samtidigt upprörs vi över ondskan i den ryska aggressionen, de flagranta brotten mot internationell rätt, krigsförbrytelserna och lögnerna. Det internationella fördömandet av det ryska agerandet är omfattande. Att 141 stater i FN-familjen ställde sig bakom FN-resolutionen som fördömer Rysslands krig var en viktig signal. Viktigt har också den Europeiska unionens snabba och kraftfulla agerande varit. Det handlar om stödet till den ukrainska försvarsmakten, stödet till den ukrainska staten och det humanitära stödet. Det handlar också om de gemensamma åtgärderna för att välkomna flyktingarna från Ukraina och det handlar om sanktionerna mot Ryssland. De senare är mycket omfattande och slår hårt mot den ryska ekonomin och mot Putin och hans krets. Förhoppningen är att de kommer att göra det svårare för Ryssland att finansiera angreppskriget och därmed bidra till att de ryska styrkorna lämnar Ukraina. Ukraina tillhör den europeiska familjen. Ukrainas ansökan om medlemskap i EU är ett uttryck för dess vilja och deras rätt att välja sin egen framtid. Medlemsländerna beslutade snabbt att ge EU-kommissionen i uppdrag att komma med sitt yttrande om Ukrainas, liksom Georgiens och Moldaviens, ansökan. Det är ett viktigt politiskt budskap om att processen är igång.

 

Ukraina stod i centrum för förra veckans informella möte med EU:s ledare i Versailles Versaillesförklaringen. Det avspeglade sig också i diskussionen om hur Europas försvar ytterligare kan förstärkas liksom hur Europas beroende av rysk gas och olja kan minska. Konkret handlar det bland annat om förstärkning av nationella försvarsbudgetar, mer gemensamma projekt och gemensamma insatser för att möta hybrid och cyberhot. EU-kommissionen fick i uppdrag att tillsammans med den europeiska försvarsmyndigheten identifiera investeringsbehov och vad som ytterligare krävs för att stärka europeisk försvarsindustri. Ledarna kom också överens om att fasa ut beroendet av rysk gas, olja och kol så snart som möjligt med utgångspunkt från EU-kommissionens förslag i RePowerEU läs om förslaget här. Versailles-mötet enades också om åtgärder för att minska strategiska beroenden inom områdena råvaror, halvledare, hälsa, på det digitala området och vad beträffar livsmedel. Slutligen enades ledarna om ett antal konkreta åtgärder för att ytterligare förstärka det europeiska investeringsklimatet.

 

Blickar vi framåt så möts EU:s ledare i Europeiska rådet igen på torsdag-fredag nästa vecka. Återigen kommer mycket av mötet ägnas Ukraina. Ukraina kommer också att stå i centrum för ledarnas möte med President Biden.

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
16 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige