Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev16 november 2021Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 16 november 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson
Christian Danielsson
EU-kommissionen i Sverige

Kära EU-intresserade,

Så är FN:s klimatkonferens i Glasgow över. EU spelade en pådrivande roll inte minst tack vare dess ambitiösa klimatmål vilket gav trovärdighet. Konferensen enades om ett slutdokument som för klimatarbetet framåt. Särskilt viktigt var överenskommelsen om en ”regelbok” som lägger fast Parisavtalets rapporteringsåtaganden i framtiden. Konkret kommer länderna att träffas en gång om året för att skärskåda vad som uppnåtts. Viktigt var också att slutdokumentet innehåller en referens till att användningen av fossila bränslen skall skäras ner. Det är första gången som en klimattext direkt refererar till fossila bränslen och bara det är en framgång. Det blev också ett starkare åtagande om stöd till de fattigare länder, vilka är särskilt drabbade av klimatförändringarna. Konkret innebär det att åtagandet om att rikare länder skall bidra med 100 miljarder dollar om året också skall uppfyllas och fortsätta efter 2025. Men det är också klart att det var många som gärna sett att texten gått längre och varit mer ambitiös i synnerhet som mycket talar för att just detta krävs för att uppnå målsättningen om högst 1.5 grads uppvärmning under detta sekel. Politik är nu det möjligas konst och Glasgowresultatet var sannolikt vad som var möjligt att gemensamt komma överens om i detta skede. Vid sidan av det gemensamma dokumentet var överenskommelserna mellan ett stort antal länder om utfasning av kol respektive metan och att stoppa avskogning av betydelse.

 

Denna vecka kommer arbetet i Bryssel i hög grad handla om EU:s externa agenda. Under veckan träffas EU:s utrikesministrar i olika konstellationer. Igår beslutade de om ytterligare sanktioner mot Belarus. Lukashenkaregimens hänsynslösa användning av migranter som ett medel för att destabilisera EU är avskyvärt och förkastligt. Förhoppningen är att sanktionerna ska få regimen att besinna sig och att den medverkar till att migranterna, som alla lurats till Belarus på falska premisser, får möjlighet att återvända till sina respektive länder.

 

Utrikesministrarna kommer också att mötas tillsammans med försvarsministrarna för bland annat en första diskussion om ett utkast till en ”strategisk kompass”. Kompassen diskuterar de säkerhetspolitiska utmaningarna för unionen. Avsikten är att den skall antas under våren 2022.

 

EU-kommissionen antar under veckan ytterligare miljöriktade initiativ kopplade till handelspolitiken som bidrar till den gröna given. För att ta itu med avskogning var som helst i världen lägger EU-kommissionen fram ambitiös lagstiftning. Syftet är att bromsa avskogning till följd av konsumtion av vissa råvaror som kaffe, soja, kakao och palmolja. EU-kommissionen presenterar också en förordning som föreslår hållbar hantering av avfall som EU exporterar till länder utanför OECD. Slutligen väntas EU-kommissionen anta en markstrategi, som följer upp EU:s strategi för biologisk mångfald, för att säkerställa en hållbar användning av marken till 2030 och 2050.

 

Slutligen är 76 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade och 796,4 miljoner doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC, 16 november)

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
16 november 2021
Upphovsman
Representationen i Sverige