Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev19 januari 2023Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 19 januari 2023

Erik von Pistohlkors krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

EU-flaggan och den svenska flaggan.

Kära EU-intresserade,

 Den stora begivenheten förra veckan, som jag är säker på inte har undgått någon av er, var förstås Kommissionens besök i Kiruna på inbjudan av Regeringen. I egenskap av tf chef för EU-kommissionens representation i Sverige så hade jag det stora nöjet och äran att medverka.

Norrbotten och regeringen bjöd på storslagen natur med snötäckta träd, kalla temperaturer (trots rådande ”värmebölja” med bara minus tre grader) samt ett elegant, komplett och mycket välregisserat program. Inte minst övernattningen på Ishotellet i Jukkasjärvi var en upplevelse som nog många sent kommer att glömma. Jag hade tillfälle att byta några ord med de livvakter som brukar åtfölja dessa besök och fick då höra att kollegiet alltid tycker att landsbesöket i början av varje ordförandeskap är festligt, men att detta verkligen var något speciellt. De hade sällan sett sina skyddslingar så begeistrade och på bra humör. Ett gott betyg om något och otvivelaktigt en mycket bra början på det svenska ordförandeskapet.

Ett stort antal mindre exotiska möten arrangeras under det kommande halvåret i Bryssel och Stockholm men även på platser runt om i Sverige. En sammanställning finns här på ordförandeskapets webbplats.

Under nästa vecka står Sverige värd för det första av 13 planerade informella ministermöten under ordförandeskapet. Först ut är inrikes- och justitieministrar som kommer till Stockholm för att dryfta aktuella frågor. De informella mötena har en friare form än de vanliga rådsmötena som hålls i rådets lokaler i Bryssel och Luxemburg och i stället för lagförslag diskuterar ministrarna gemensamma utmaningar och samhällsfrågor. Första mötesdagen kommer att handla om inrikes frågor. Andra mötesdagen kommer att handla om rättsliga frågor. På dagordningen står bland annat migration, återvändande, Ukraina, organiserad brottslighet och rättsliga samarbeten. En intressant diskussion handlar om hur EU kan bidra till att krigsbrott i Ukraina utreds och bestraffas.

Apropå Ukraina så har EU-kommissionen nu betalat ut en första delbetalning på 3 miljarder euro av paketet om makroekonomiskt stöd+ (MFA+) på upp till 18 miljarder euro till Ukraina. Syftet med MFA+ är att Ukraina ska kunna fortsätta att betala löner och pensioner och upprätthålla grundläggande offentliga tjänster, såsom sjukhus, skolor och bostäder för omlokaliserade personer. Det kommer också att göra det möjligt för Ukraina att säkerställa makroekonomisk stabilitet och återställa kritisk infrastruktur som förstörts av Ryssland i dess aggressionskrig, såsom energiinfrastruktur, vattensystem, transportnät, vägar och broar. Ukraina kommer att behöva betala tillbaka de mycket förmånliga lånen under upp till 35 år, från och med 2033. Som ett ytterligare uttryck för solidaritet har EU också erbjudit sig att täcka Ukrainas räntekostnader, som vid behov får stöd genom ytterligare betalningar från medlemsstaterna till EU:s budget. EU:s medlemsstater och tredjeländer kommer dessutom att kunna bidra med ytterligare medel till instrumentet, som ska användas som bidrag om de så önskar. Medlen kommer sedan att kanaliseras genom EU:s budget, så att Ukraina kan ta emot stödet på ett samordnat sätt.

Till sist en god nyhet på lokal nivå: en ny chef för representationen i Sverige har utsetts. Det är Annika Wäppling Korzinek som många av nyhetsbrevets läsare känner igen. Annika har tidigare varit chef för enheten för ekonomiska och politiska frågor här på representationen. Hon tillträder redan den 1 februari. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Med vänlig hälsning,

Erik von Pistohlkors
Tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
19 januari 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige