Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev2 juni 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 2 juni 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade,

Den här veckan har ett spännande högnivåmöte hållits i Luleå och staden bjöd på både exotiskt ljusa sommarnätter och isande vindar för våra långväga gäster. Det var det fjärde mötet för TTC - handels- och teknikrådet, där EU och USA sedan två år tillbaka regelbundet möts för att samordna arbetet med viktiga globala handels-, ekonomi- och teknikfrågor och fördjupa de transatlantiska handelsförbindelserna på detta område, baserat på gemensamma demokratiska värden.

EU och USA är och förblir viktiga geopolitiska partner och handelspartner. Handeln ligger på en historisk toppnivå och uppgick till över 1,55 biljoner euro 2022, varav över 100 miljarder euro utgjordes av digital handel.
Mötet leddes gemensamt av EU-kommissionen och USA:s regering. Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd stod som värd och gjorde det på ett mycket professionellt och smidigt sätt.
De stora tekniska ämnen som diskuterades i Luleå var AI, halvledare, e-mobilitet och 6G-kommunikation. Det fanns enighet kring många av dessa frågor. 

Både EU och USA anser att onlineplattformarna bör ta ett större ansvar för att skydda minderåriga och stärka deras ställning. Bägge parter är också djupt oroade över Rysslands strategiska användning av desinformationsnarrativ och utländsk informationsmanipulering och inblandning i tredjeländer. 

När det gäller handel arbetar EU och USA för att fortsatt stärka den bilaterala handeln genom att förenkla regler och fördjupa arbetet med ömsesidiga erkännanden. Läs om handels- och teknikrådets möte här.

Som jag skrev förra veckan presenterade EU-kommissionen nyligen sina rekommendationer till medlemsländerna. I fredags medverkade jag i ett seminarium om detta som vi anordnade tillsammans med Regeringskansliet. Seminariet går att se i efterhand.

Under fredagen arrangerar ordförandeskapet ett högnivåmöte om skydd av barn i Ukraina. Där medverkar bland andra Drottning Silvia och EU-kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica. Det går att följa delar av mötet på ordförandeskapets webbplats.

Nästa vecka flyttas fokus till rymden, då satellitsystemet Copernicus firar 25 år.


 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
2 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige