Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev20 april 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 20 april 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor. 

Porträtt av Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade,

Den här veckan sammanträder Europaparlamentet i Strasbourg och som alltid har ledamöterna många viktiga frågor på dagordningen. 


Bland annat har parlamentet röstat om flera av delarna i det så kallade ”Fit for 55”-paketet – dvs planen för hur EU-länderna gemensamt ska kunna sänka sina utsläpp av klimatpåverkande gaser med 55 % till 2030 (jämfört med 1990 års nivåer). Parlamentet röstade för att kostnadsfria utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem ska fasas ut från 2026, att vägtransporter och byggnader läggs till i det nya utsläppshandelssystemet II från 2027, att ett nytt instrument för att förhindra koldioxidläckage ska skydda EU:s industri och öka den globala klimatambitionen samt att en social klimatfond ska inrättas för att bekämpa energi- och rörlighetsfattigdom. 
 

Det finns redan en preliminär uppgörelse mellan parlamentet och rådet. Nu måste texterna formellt godkännas av rådet. De kommer sedan att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

Parlamentet har också röstat om det som ibland kallas ”EU Chips Act” – rättsakten som syftar till att ge EU säker tillgång till de halvledare som är nödvändiga komponenter i all elektronik. Målet med den nya lagstiftningen är att öka den europeiska produktionen och att stötta forskning och utveckling. 


Den fortsatta digitaliseringen ställer krav på den tekniska hårdvaran, men också på våra egna färdigheter. Det rör allt från din och min vardagliga användning av digitala tjänster till specialiserade experters utveckling av avancerade nya system. Inom Europaåret för kompetens har EU-kommissionen kommit med två rekommendationer till medlemsländerna för att utveckla européernas digitala kompetens

En annan digital utmaning är cybersäkerhet, både för enskilda, för företag och samhällskritiska verksamheter. EU-kommissionen lagt fram en serie förslag för att öka cybersäkerhetskapaciteten i EU. Även här handlar det om kompetensutveckling, men också om att skapa en europeisk cybersköld och en övergripande cyberkrismekanism.
 

På hemmaplan i Sverige har vi precis avslutat ett informellt möte med EU:s miljöministrar, där kommissionären Virginijus Sinkevičius medverkade. Från diskussionerna mellan ministrarna och företagsledare tar jag med mig att företagen efterfrågar snabbare tillståndsförfaranden, tydliga regler för produktdesign för att möjliggöra en effektiv cirkulär ekonomi och långsiktiga signaler till konsumenter och producenter om vilken riktning EU vill ta för att uppnå 2050 målet. Se Sinkevičius berätta om mötet här. 

Representationen medföljde även kommissionär Thierry Breton under hans besök till försvarsindustrin i Karlskoga. Budskapet från kommissionären var tydligt: EU kommer att erbjuda bidrag till företag som skalar upp tillverkningen av ammunition för Ukraina och det handlar om flera hundra miljoner euro. Se Bretons twitter-inlägg här.

Till sist vill jag påminna om Europadagen, som vi firar 9 maj tillsammans med många olika organisationer och myndigheter. I år kommer vi att hålla till i Konserthuset i Stockholm och jag hoppas vi ses där! Läs mer om Europadagen under evenemang. 

 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
20 april 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige