Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev25 januari 2023Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 25 januari 2023

Erik von Pistohlkors krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

EU-flaggan och den svenska flaggan.

Kära EU-intresserade,

 

Den här veckan besökte jag för första gången konferenscentret i Arlanda stad där samtliga inofficiella minister- och andra ordförandeskapsmöten kommer att äga rum. Det har varit mycket tal om att detta ställe är både tråkigt och innebär en försummad chans att visa upp Sverige. Så är inte alls fallet. Det är funktionellt och välanpassat med god mat och dessutom fin utsmyckning bl. a på teman vinter-vår-sommar i takt med tidsramen för ordförandeskapet.

Tillfället var en konferens om hur EU:s teknologireglering påverkar den demokratiska diskursen och media policy. EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová var inbjuden för att tala om EU:s mediefrihetsakt.  Den som är intresserad av frågor kring teknikutveckling och mediefrihet kommer att kunna se inspelningar från konferensen i efterhand på ordförandeskapets webbplats. Programmet för konferensen kunde lätt ha kastats omkull av det faktum att planet från Bryssel med ett stort antal deltagare och kommissionär ombord var försenat med mer än en timme men närheten till flygplatsen underlättade betydligt. En stor fördel. 

Kvällens begivenhet var sedan den stämningsfulla middagen på Uppsala slott dit samtliga deltagare hade forslats med buss. 

I förra veckans nyhetsbrev berättade vi om det informella mötet för inrikes- och justitieministrar som går av stapeln i slutet av denna vecka. Vi fick nyligen veta att cirka 200 journalister kommer att bevaka mötet på plats, så håll ögonen öppna för direktrapportering!

I dag lägger kommissionen fram ett initiativ med konkreta åtgärder för att ytterligare stärka och främja arbetsmarknadsdialogen på nationell nivå och på EU-nivå. Dialog mellan arbetsmarknadens parter är en grundläggande princip i EU:s sociala marknadsekonomi och för dess konkurrenskraft. Det nya initiativet gör det möjligt att anpassa arbetsmarknadsdialogen efter ett arbetsliv i förändring och efter nya trender på arbetsmarknaden, och mot bakgrund av övergången till en digital och klimatneutral ekonomi och framväxten av nya anställningsformer.

Många EU-medborgare bekymrar sig och engagerar sig för pollinatörernas framtid – som i hög grad påverkar livsmedelsförsörjning och produktion av viktiga grödor. Nu har EU-kommissionen lagt fram ”En ny giv för pollinatörer”

En annan fråga som oroar och berör många av oss är energiförsörjningen. Tidigare i veckan öppnade EU-kommissionen ett offentligt samråd om EU:s elmarknad. Kommissionen vill reformera nuvarande regelverk för att bättre skydda konsumenterna mot alltför stor prisvolatilitet, stödja deras tillgång till säker energi från rena källor och göra marknaden mer motståndskraftig. I våra samtal med intressenter har vi förstått att det finns ett stort intresse för att delta i samrådet. Ta tillfället, samrådet pågår till 13 februari. 

Som jag skrev förra veckan tillträder representationens nya chef Annika Wäppling Korzinek sin post den 1 februari. Jag vill ta tillfället i akt att tacka för gott och konstruktivt samarbete under de månader jag varit tillförordnad chef. Jag återgår nu till att leda avdelningen för ekonomisk och politisk rapportering och kommer säkert att ha kontakt med många av er även i fortsättningen.

 

Erik von Pistohlkors

Tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
25 januari 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige