Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev25 maj 2023Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 25 maj 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade,

Efter finanskrisen 2008 enades EU:s medlemsländer om att deras ekonomiska politik och socialpolitik måste samordnas för att göra EU mer stabilt, både som helhet och i enskilda länder. Sedan 2011 genomförs därför ”den europeiska planeringsterminen”. EU-kommissionen analyserar varje år EU-ländernas planer och lägger därefter fram landsspecifika rekommendationer till varje land. Rekommendationerna är inriktade på vad länderna realistiskt sett kan uppnå de kommande 12–18 månaderna. I veckan har årets rekommendationer publicerats. Länderna diskuterar sedan rekommendationerna i rådet och stats- och regeringscheferna godkänner dem på sitt toppmöte i juni. Därefter antas de formellt av finansministrarna i juli. Analysen och rekommendationerna handlar inte bara om ekonomiska frågor, där ingår också socialpolitik och arbetsmarknad samt FN:s mål för hållbar utveckling.

Sverige utmärker sig som ett land med mycket sunda offentliga finanser. Indikatorerna för hållbar utveckling är övervägande positiva. En mycket stor andel av energiproduktionen är fossilfri. Landet har starka institutioner och ligger över EU-genomsnittet för de flesta indikatorer. Sverige spenderar till exempel mycket mer på forskning och utveckling än EU-genomsnittet.

 EU-kommissionen föreslår att Sverige bör vidta följande åtgärder:

-Minska riskerna i samband med hushållens höga skuldsättning och förbättra bostadsmarknaden, särskilt genom att minska avdragsrätten för bolån, höja fastighetsskatten och stimulera investeringar i bostadsbyggande.

- Avveckla energistödåtgärderna, om det inte visar sig att utsatta hushåll och företag behöver fortsatt skydd eller ytterligare energibesparingar är nödvändiga. 

- Fortsätta med investeringar i den gröna och digitala omställningen. Det är viktigt att investeringar och reformer leder till högre hållbar tillväxt samtidigt som återhållsamhet med offentliga utgifter fortsätter efter 2024.

- Fortsätta genomföra planen för återhämtning och resiliens och snabbt slutföra det svenska REPowerEU-kapitlet.

- Utvidga och uppgradera energiöverföringsnäten, införa reformer för att förenkla och påskynda administrativa processer och tillstånd samt utveckla den reserv av kvalificerad arbetskraft som behövs för den gröna omställningen.

- Förbättra utbildningsresultaten för elever från svaga grupper eller med migrantbakgrund samt stärka integrationen på arbetsmarknaden.

 Här finns länkar till rekommendationerna till Sverige och de andra medlemsländerna, och mer information om planeringsterminens olika delmoment.

På fredag förmidag kommer jag att medverka i ett seminarium om rekommendationerna som vi anordnar tillsammans med Finansdepartementet. Det går att se här: 

Nästa vecka hålls ett spännande möte i Luleå, det är EU och USA som möts för att diskutera handel och teknikutveckling. Från USA medverkar utrikesminister Antony Blinken, handelsminister Katherine Tai och näringsminister Gina Raimondo och från EU-kommissionen de två verkställande vice ordförandena Valdis Dombrovskis (handel) och Margrethe Vestager (konkurrenskraft) samt kommissionär Thierry Breton (inre marknaden).

I Stockholm hålls ett högnivåmöte om barns rättigheter, med särskilt fokus på Ukraina. Där talar bland andra Drottning Silvia och EU-kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica.
Ett annat högaktuellt ämne är hur EU-ländernas ska behålla och stärka sin konkurrenskraft när det gäller ”deep tech” - teknikintensivt entreprenörskap. Det är ämnet för en annan konferens som det svenska ordförandeskapet organiserar under veckan som kommer. Från EU-kommissionen medverkar bland andra verkställande vice ordförande Margrethe Vestager. 

I Stockholm lever vi nu i den ljuvliga tiden mellan hägg och syrén, jag hoppas ni får tillfälle att njuta en stund av sol och ljus!
 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
25 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige