Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev27 april 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 27 april 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Igår meddelade det ryska gasmonopolet Gazprom Polen och Bulgarien att man inte längre kommer att leverera gas till de båda länderna. Skälet var att länderna inte betalar leveranserna i rubel vilket Ryssland ensidigt begärt och som strider mot ingångna kontrakt. President von der Leyen betonade i ett uttalande att det ryska agerandet är både oberättigat och oacceptabelt läs uttalandet här. Det visar också att Ryssland inte är att lita på som gasleverantör.  Europa är dock förberett. Medlemsländerna har beredskapsplaner och det finns alternativa leverantörer liksom gas i lager. Kommissionen kommer att fortsatt arbeta med partners för att säkra gasförsörjningen till Europeiska unionen.

Att lyssna på President Putins beskrivning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina är som att förflyttas till George Orwells roman '1984'. Lögn vänds till sanning. Vad som pågår i Ukraina är inte ett krig utan en ”särskild militär operation”, som sker på begäran av de ”självständiga” folkrepublikerna i de av Ryssland sedan 2014 ockuperade delarna av Ukraina för att stoppa ett folkmord. Krigsförbrytelserna i Butja var ukrainska provokationer och det är den ukrainska armén som inte vill låta civila lämna Mariupol. Detta fick FN:s generalsekreterare Guterres höra vid sitt möte med Putin i Moskva den 26 april. Samtidigt är besöket av stor betydelse. FN-stadgan ålägger medlemsländerna att lösa konflikter med fredliga medel och att inte anfalla andra medlemsländer. Som högste företrädare för världsorganisationen har generalsekreteraren en roll att påtala detta för Ryssland, som så uppenbart brutit mot FN-stadgan, och samtidigt verka för att finna en fredlig lösning. Idag kommer generalsekreteraren att vara i Kiev för samtal med President Zelenskyj. I östra och södra Ukraina fortsätter Putins krig med oförminskad kraft. Oroande är också ryskt tal och provokationer som pekar mot att Ryssland också söker dra in Moldavien i konflikten. I Europeiska unionen fortsätter arbetet med ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland. Ytterligare sanktioner mot energi- och finanssektorn är vad som bl.a. diskuteras.

Förra veckan nåddes en politisk överenskommelse om rättsakten om digitala tjänster.

Tillsammans med överenskommelsen om rättsakten om den digitala marknaden har EU därmed lagt fast en ram för den digitala ekonomin. Ramen uppgraderar grundreglerna för alla online-tjänster. Det handlar om trygghet för enskilda och företag på nätet. Det garanterar yttrandefriheten samtidigt som det lägger fast principen att det som är förbjudet utanför nätet också är förbjudet på nätet. För de digitala marknaderna lägger reglerna fast förbud och skyldigheter för de stora digitala plattformarna, som Amazon och Google. Det kommer att öka konkurrensen och skapa nya förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Europeiska unionen ligger här i framkant och kan tjäna som inspiration för andra länder.

President von der Leyen besökte Indien denna vecka. Indien, som är världens största demokrati, är en viktig partner för Europeiska unionen. Resultatet av besöket är bland annat förnyad kraft i att föra förhandlingarna om ett frihandelsavtal framåt och ett beslut om att upprätta ett särskilt bilateralt handels- och teknologiråd som kommer att träffas regelbundet för att fördjupa samarbetet på en rad områden. President von der Leyen deltog vid besöket i årets Raisinadialog och höll ett starkt och tydligt anförande om bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina och vikten av sammanhållning bland världens demokratier. Lyssna på anförandet här.

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
27 april 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige