Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev28 april 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 28 april 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor. 

Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade,

Jag tar en paus i de hektiska förberedelserna för inkommande kommissionärsbesök för att skriva några rader till veckans nyhetsbrev. 

Den här veckan kommer verkställande vice ordförande Dombrovskis och kommissionärerna Gentiloni, McGuinness och Hahn till Stockholm. De arbetar alla med ekonomiska och finansiella frågor och de kommer hit för ett informellt möte med medlemsländernas finansministrar och riksbankschefer. Konjunkturnedgången för med sig stora utmaningar för hushåll och företag samtidigt som de gröna och digitala omställningarna behöver investeringar. Det finns alldeles säkert många åsikter om hur politiker och riksbanker bör agera. Ett annat aktuellt ämne som ska belysas är Ukrainas återuppbyggnad.
Nästa vecka sätter vi förmodligen (?) nytt svenskt rekord i antal kommissionärsbesök. Från måndag kväll till fredag eftermiddag tar vi emot verkställande vice ordförande Vestager, vice ordförande Šuica och kommissionärerna Breton, Schmit, Kyriakides och Lenarčič. De frågor som då står på dagordningen är den inre marknaden, konkurrenskraft, arbetsmarknadsfrågor, demografisk utveckling, hälsa och Ukraina.

I Bryssel händer det också mycket, och kommissionen har som vanligt presenterat flera initiativ under veckan.

Brist på läkemedel har varit en återkommande huvudvärk de senaste åren och det är inte ett unikt svenskt problem. Det finns statistik som visar att tillgången till läkemedel är ojämn och att det kan dröja lång tid innan nya innovativa läkemedel finns på marknaden i alla medlemsländer. I EU-kommissionens nya förslag finns förslag som ska bidra till snabbare utveckling och godkännande av nya läkemedel, tryggad tillgång och fortsatt kamp mot antimikrobiell resistens.

Ett annat av de förslag som har lagts fram under veckan rör den ekonomiska styrningen. De mål som finns säger att medlemsländernas statsskuld ska ligga under motsvarande 60 % av BNP och budgetunderskott under tre procent av BNP. Ett flertal EU-länder lever inte upp till de kraven. EU-kommissionen föreslår nu att länderna ska ta fram planer som löper över minst fyra år, där de ska beskriva planerade reformer och insatser för att komma tillrätta med makroekonomiska obalanser. Planerna ska sedan följas upp årligen av kommissionen och respektive land.

Ukraina står i centrum för de politiska diskussionerna, men landet är också aktuellt i kulturfrågor och mellanmänskliga kontakter. Under Europadagen på Kulturhuset i Stockholm (9 maj) visas flera ukrainska filmer. Ni som tycker om att gå på EU-politiska seminarier får ert lystmäte under dagen och vi avslutar firandet med en storslagen stödkonsert för Ukraina med Lvivs filharmoniska orkester i Konserthuset. Intäkterna från biljetterna går oavkortat till Radiohjälpens insamling för Ukraina. 

Om du inte kan komma till Stockholm kan du ändå delta – stora delar av dagen kommer att sändas live eller i efterhand. 
 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
28 april 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige