Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev31 maj 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 31 maj 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Natten till tisdagen enades Europeiska rådet om ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland med anledning av Putins angreppskrig mot Ukraina. Paketet är omfattande. 90% av unionens import av rysk olja fasas ut till årsskiftet, upp till 2/3 redan i närtid. Rysslands största bank, Sberbank, stängs ute från det internationella betalningssystemet SWIFT och sanktionslistan över ryssar utökas med ett antal personer som haft ett särskilt ansvar för den hänsynslösa krigföringen i Ukraina. Sanktionerna innebär att Rysslands förutsättningar att finansiera kriget ytterligare kringskärs. Europeiska rådet beslutade också att EU skall bidra med 9 miljarder euro i stöd till den ukrainska ekonomin. Stödet har formen av lån garanterade av EU till förmånliga villkor och kommer att utbetalas under 2022. Den ukrainska ekonomin har lidit svårt av kriget och beräknas ha krympt med 45%. Stödet från omvärlden är avgörande för att den ukrainska staten skall kunna betala löner och pensioner, driva sjukhus och skolor och klara av andra löpande kostnader. Båda besluten är ett uttryck för EU:s beslutskraft. Visserligen krävde det förhandlingar som drog ut på tiden, men det är nu så Unionen fungerar och till syvende og sidst så är det resultatet som räknas. För Ukraina så är besluten en välkommen signal om uppslutningen kring Unionens stöd.

I förra veckan presenterade EU-kommissionen Unionens s.k. ekonomiska vårpaket. Den kraftiga återhämtning som låg i korten för både 2022 och 2023 har fått sig en törn av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Med detta sagt så förutser EU-kommissionen en fortsatt, om än lägre, tillväxt under de kommande åren. Oroande är inflationsutvecklingen och inte minst de ökade energi- och livsmedelspriserna. Paketet omfattar också landspecifika rekommendationer för den ekonomiska politiken och EU-kommissionen betonar betydelsen av att de samordnas med de omfattande investeringsprogram som finansieras av den gemensamma återhämtningsfonden. Det är särskilt viktigt på energiområdet där ambitionen är att snabbt komma ur det ryska energiberoendet genom att snabba på utbyggnaden av förnyelsebar energi och öka ambitionerna vad gäller energieffektivitet. Det nyligen lanserade RePowerEU-initiativet syftar just till detta. Rekommendationerna för Sverige handlar om vikten av att reducera hushållens höga skuldsättning genom att minska avdragsrätten för boräntor och/eller höja fastighetsskatten. Sverige uppmanas av samma skäl att öka bostadsbyggandet och effektivisera bostadsmarknaden. Rekommendationerna tar också upp brister i den svenska skolan vad gäller missgynnade grupper, särskilt de med invandrarbakgrund, och vikten av åtgärder som underlättar för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden.  Slutligen rekommenderar EU-kommissionen att Sverige förenklar tillståndsgivningen för investeringar i förnyelsebar energi. Rekommendationerna skall enligt planerna antas av rådet i juni. Förväntningen är att medlemsländerna inklusive Sverige också beaktar dem i den fortsatta utformningen av den ekonomiska politiken. Här är resultatet tyvärr blandat, och för till exempel Sverige så har rekommendationerna rörande hushållens skuldsättning varit ett stående inslag de senaste tio åren utan att det lett till verkningsfulla förändringar av bostadspolitiken. Dessa och andra frågor kommer att diskuteras vid ett seminarium i Europahuset torsdag den 2 juni kl. 09.00-10.30.

Denna vecka har miljöagendan hållit oss på representationen aktiva. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans deltog under måndagen och tisdagen i ett högnivåmöte om klimat i Saltsjöbaden. Miljökommissionären Virginijus Sinkevicius kommer till Stockholm idag för att imorgon delta i miljökonferensen Stockholm +50.

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
31 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige