Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev31 mars 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 31 mars 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor. 

Porträtt av Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade

I början av veckan fick jag tillfälle att möta mina kollegor från EU-kommissionens alla representationskontor runt om i Europa. Det är alltid intressant att mötas och diskutera de utmaningar och möjligheter vi möter i våra olika länder och regioner. En spaning därifrån är att EU just nu fokuserar mycket på resiliens, eller motståndskraft. Hur blir vi mindre beroende av länder utanför EU? Hur ser vi till att själva ha kontroll över våra strategiska material och leveranskedjor? Det är ju mycket det som är pudelns kärna i våra förslag om nettonollindustrier, om strategiska råvaror, om vår energiomställning och till och med vårt fokus på Europeiska året för kompetens. Mycket spännande, tycker jag, och jag gissar att vi kommer höra ordet ”resiliens” många gånger under det kommande året.

Det är intressant att se hur den svenska EU-opinionen förändras. I SOM-institutets senaste mätning är 68 procent för ett svenskt medlemskap, att jämföras med endast 11 procent som är emot. Forskarna säger att ”det kan handla om en långsam allmän acceptans, samt en förflyttning av EU-politikens fokus från i huvudsak ekonomi till andra frågor, men denna senaste stora uppgång sannolikt främst handlar om situationen med krig i närområdet.”  

Ju större utmaningarna är, desto viktigare är det att vi hjälps åt. Även om vi har många problem att hantera så tillhör jag dem som anser att klimatfrågan är den allra mest avgörande.

”Om världen inte förmår hejda de pågående klimatförändringarna kommer det att bli svårare att uppnå de allra flesta andra samhällsmål, exempelvis inom ekonomi, folkhälsa och säkerhet, liksom att uppnå många andra miljömål, inklusive bevarandet av biologisk mångfald.” Så skriver klimatpolitiska rådet i sin årliga rapport, som kom tidigare i veckan. Som ni säkert hört kritiserar rådet den svenska politiken och säger att Sverige inte är på väg mot att uppnå sina klimatmål för 2030. Den handlingsplan som regeringen ska presentera i höst måste accelerera klimatomställningen och följas upp bättre, säger rådet i sina rekommendationer. I rapporten lyfts EU fram som den globala ledaren på klimatområdet, och det sägs att EU har kommit längre än de allra flesta av medlemsländerna i ambitionen att integrera klimatagendan med energi, biologisk mångfald, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Samtidigt måste man komma ihåg att EU består av sina medlemsländer. Det är på nationell nivå som arbetet måste genomföras och därför ser vi med intresse fram emot den svenska handlingsplanen.  

Apropå arbete så är det glädjande att se att ministerrådet och Europaparlamentet nu enats om nya mål för andelen förnybar energi

Nästa vecka har många en kort arbetsvecka på grund av påsklov, och det blir inget nyhetsbrev, så jag passar på att redan nu önska er en riktigt Glad Påsk!

 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
31 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige