Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel20 juli 2021Lästid: 1 min

Rättsstatsprincipen 2021: EU-rapport visar på framsteg i EU men lyfter samtidigt stora problem

EU-kommissionen lägger i dag fram den andra EU-rapporten om rättsstatsprincipen med ett meddelande som behandlar läget i EU som helhet och särskilda kapitel för respektive medlemsland.

Rule of Law Report 2021

I 2021 års rapport granskar man utvecklingen sedan september i fjol och gör en fördjupad bedömning av de problem som identifierades i förra rapporten. Man tar också hänsyn till covid-19-pandemins påverkan. Rapporten visar att det har skett många förbättringar i EU-länderna och att flera av de utmaningar som identifierades i 2020 års rapport håller på att hanteras. Men finns det fortfarande problem och i vissa EU-länder har de blivit allt större, bland annat när det gäller rättsväsendets oberoende och situationen i mediesektorn. I rapporten betonas också den stora motståndskraft som de nationella systemen har uppvisat under covid-19-pandemin. Pandemin har dessutom visat hur viktigt det är att ha fungerande kontroller och motvikter för att upprätthålla rättsstatsprincipen.

 

Pressmeddelande:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_3761

 

Hela rapporten:

LINK: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters

 

Det svenska kapitlet:

LINK: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_sweden_en.pdf

 

Alla andra länder:

LINK: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters

Översikt

Publiceringsdatum
20 juli 2021