Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Dina rättigheter

Som medborgare i Sverige eller ett annat EU-land är du också automatiskt EU-medborgare. Det ger dig många viktiga rättigheter, som rätten att fritt bo, arbeta, studera eller pensionera dig i andra EU-länder.

Värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter, rättsskipning
EU-kommissionens initiativ för att skydda personer som rapporterar överträdelser mot EU-rätten.
Konsument Europa (tidigare ECC Sverige) ger konsumenter kostnadsfri rådgivning om konsumenträttigheter vid gränsöverskridande handel inom EU, Island, Norge och Storbritannien.
Använd dina möjligheter att påverka EU:s framtid